Uzavření Štěpánčina parku - jde o bezpečnost občanů nebo další politikaření vedení města?

23.03.2016 13:35

 

Přečetl jsem si nejen na Prachaticko News, že vedení radnice muselo nyní (po cca 4 měsících od získání informací) zavřít Štěpánčin park, jelikož na základě dendrologického posudku může jedenáct stromů kdykoliv spadnout, protože se spolek Pelyněk odvolal ve správním řízení.

 

To je závěr z informací, co jsem načerpal z medií, z pokynu starosty M. Malého, z dendrologického posudku. Z toho také usuzuji, že nejde vedení města až tak o bezpečnost občanů, jako o to, aby Prachatičané byli naštvaní na spolek Pelyněk, který tento stav (uzavření parku) zapříčinil tím, že se odvolal ve správním řízení.

 

Ve znaleckém posudku se píše, cituji: Závěr: Z bezpečnostních důvodů doporučuji preventivně pokácet potenciálně nebezpečné stromy  č. 7, 14, 36, 38, 44, 55, 56, 57, 59, 63, 67, celkem 11 stromů."

 

Posudek tedy doporučuje preventivní zásah z bezpečnostních důvodů, nikoliv pokácení z důvodu bezprostřeního  ohrožení - havarijního stavu. 

 

To, že jde o politikaření a snahu vyvolat negativní emoce vůči občanskému sdružení, podporuje i opakované zmínění spolku Pelyněk v textu pokynu Martina Malého.

 

Pokud by opravdu šlo  Martinovi Malému, Janu Klimešovi, městu Prachatice nebo Městskému úřadu Prachatice o odvrácení hrozby úrazu, rozhodli by o uzavření parku již v listopadu, před zimou, kdy důvodně mohli všichni odpovědní představitelé předpokládat větrné počasí, vichřice, zkrátka zimní počasí, které stromy běžně vyvrací, natož pokud argumetují posudkem, kde dle jejich vyjádření je napsáno, že tyto uvedené stromy mohou spadnout i v bezvětří.

 

Čtyři měsíce vedení města tedy nechalo z pohledu argumentů pokynu starosty města vědomě své občany v nebezpečí, vědomě tedy možná páchal Martin Malý jím zmiňovaný trestný čin obecného ohrožení, protože jediná nová skutečnost, kterou v celém případu vnímám, je odvolání občanského sdružení Pelyněk ve správním řízení.

 

Tím nijak nerozporuji nynější preventivní opatření, jen mělo logicky přijít již na podzim, je-li tak vážné, jak jej vedení města a úřad vidí.

 

Pevně věřím, že vedení města nejen že se bude skutečně odpovědně  starat o své občany, ale také že přestane politizovat peči o zeleň.

 

Robert Zeman, zastupitel města Prachatice