Starosta Martin Malý oceňuje výsledky práce PRO Prachatice

16.11.2013 08:03

 

Martin Malý v rozhovoru pro Parlamentní listy uvádí - cituji:

 

Starostou jste nyní první volební období. Jak se za Vašeho starostování proměnil chod úřadu? A domníváte se, že je radnice směrem k občanům maximálně transparentní?

Myslím, že radnice je maximálně transparentní. V roce 20011 zavedla limit 800 000,- Kč, od kterého jsou vyhlašovány všechny zakázky našeho úřadu naprosto veřejně na internetu, čímž se výrazným způsobem zamezilo různým spekulacím o zadávání veřejných zakázek. Výsledky výběrových řízení jsou pak zveřejněny na městských stránkách i s nabídkovými cenami neúspěšných uchazečů. Tady v souvislosti se zákonem jsme sami k sobě mnohem přísnější a vyplácí se to. Z počátku byly obavy, že zakázky u nás budou realizovat převážně vzdálené firmy a místní se tak dostanou do potíží, ale opak je nakonec skutečností. Prachatické firmy většinu zakázek vyhrávají, nemusí přeci platit dopravu svých zaměstnanců do místa realizace zakázky a s tím spojené diety či ubytování svých zaměstnanců v místě. Tedy mají určitou výhodu a jsou tak silně konkurenceschopné.

 

Celý článek naleznete zde.

 

Mrzí mi, že M. Malý nijak neuvedl, že jde o bod programu koaličního partnera PRO Prachatice, který jsem rozpracoval do návrhu struktury na webové rozhraní a jako základy směrnice také využil podklady od L. Průši. Následně jsme společně s J. Markytánem, J. Plánkem, M. Batystou a M. Pavlíčkem, každý svým odborným dílem, dopracovali myšlenku do podoby směrnice a aplikace uvedené  na webu.

 

Zprůhlednění zakázek bylo jedním ze strategických bodů volebního programu PRO Prachatice a byl základní součástí povolebních koaličních dohod.

 

Při faktickém schvalování Směrnice č.5/2011, která tyto dohody právně zakotvuje v městské legislativě, se starosta Martin Malý zdržel hlasování, při přijetí dodatku č. 1 (zpřesňuje zadávání zakázek organizacemi zřízenými městem Prachatice) se zdržel taktéž.

 

Směrnice byla schválena a uvedena v život zastupiteli - radními za PRO Prachatice - R. Zeman, A. Tajanovská, K. Štěpán a TOP09 - H. Mrázová. 

Zdržel se zástupce ODS - M. Malý a proti byla členka rady za KDU-ČSL - R. Štemberková. V případě hlasování o dodatku č. 1 byl proti i další radní za ODS - A. Zikmund. To je realita, která je uvedena i v zápisech společně se jmenovitým hlasováním.

 

Na interpretaci výsledků radnice má starosta plné právo, ale měl by je činit tak, aby široká veřejnost znala nápady, práci, úspěchy či naopak nepovedené věci každého ze zastupitelů pravdivě a spravedlivě.

Proč? Protože si také podle mediálních výstupů dělají občané Prachatic názor na práci a její výsledky zvolených zastupitelů a budou  se i podle těchto kritérií rozhodovat v dalších volbách - kdo jejich hlasy využil k práci, kdo k politikaření a intrikaření a kdo se neoprávněně a nepravdivě chlubí cizími nápady, prací a úsilím.

 

Každá myšlenka, nápad, rozhodnutí, když se rodí a uvádí v reálný život, vyžaduje tvrdou práci a také odvahu jít a nést odpovědnost za své činy, nebát se vyjádřit svůj názor, konat...

Tak jako v případě zpřísnění zakázek, video a audiozáznamů zastupitelstev, jmenovitého hlasování, dořešení a ukončení koncesního řízení na provozovatele vodního hospodářství, iniciace a hledání řešení problematiky vysoké ceny tepla pro spotřebitele v Prachaticích, nalezení nového místa a následné přípravy na přesun střelnice, zřízení obůrky, digitalizace kina, grantového systému pro rozdělování příspěvků, soutěže elektrické energie pro domácnosti i podnikatelské subjekty, dojednání převodu areálu DDM na kraj a mnoha dalších nápadů a práce členů našeho sdružení nezávislých kandidátů, byť jsou mnohdy jako v tomto případě systému zadávání veřejných zakázek prezentovány bez uvedení autorství.

 

Robert Zeman, místostarosta města Prachatice a lídr PRO Prachatice