Stane se poslední československý premiér prachatickým zastupitelem?

25.09.2014 08:00

 

Vážené čtenářky a čtenáři,

 

Jan Stráský se ucházel o křeslo zastupitele města Prachatice poprvé v roce 1998. Tenkrát mandát nezískal.

 

Od té doby uplynulo 16 let, během kterých pan Jan Stráský často městu pomohl, ačkoliv to nebylo nikde navenek patrné.

 

Díky jeho zájmu a přirozené autoritě na úrovni vlády naší země jsem mohl projednat mnohé záležitosti dotýkající se např. problematiky zateplování bytových domů v Prachaticích s odpovědnými pracovníky ministerstev i SFŽP s pozitivním výsledkem pro nás všechny. Bez pomoci Jana Stráského si myslím, že bych neměl tak dobrou pozici k řešení problematiky.

 

Jan Stráský rozhodně není nadčlověk. Naopak, je to obyčejný muž, který je mi pracovně skoro dvacet let vzorem, neboť přestože zastával vysoké ústavní funkce - post posledního československého federálního premiéra s prezidentskými pravomocemi a ministrů v českých vládách, tak zůstal normálním mužem, který má myslím u mnohých z nás přirozenou úctu a autoritu, našincem, kterého běžně potkáváte na ulicích města Prachatice.

 

Je osobností z hlediska nedávné historie i současnosti, která  se významně a to především pracovně podílela na klidném a mírovém rozdělení státu. Tedy na věci z hlediska současného dění ve světě výjimečné a opravdu úctyhodné. 

 

Jan Stráský je myslím jediný z nás Prachatičanů, který může zvednout telefon a zavolat prezidentovi naší země, premiérovi, ministrům vlády - jako osoba jim v postavení rovná, jako někdo, kdo vykonával tyto funkce v polistopadové historii stejně jako oni dnes.

 

Prachaticím i Janu Stráskému bych přál, aby byl zvolen zastupitelem. I v jeho již vyšším věku bude osobou - zastupitelem, který může a jistě i udělá pro Prachatice - pro Prachatičany mnoho práce.

 

S úctou Robert Zeman, místostarosta města a lídr PRO Prachatice