Samostatně pracovat budu i nadále

21.02.2013 18:46

Vážení spoluobčané,

 

    radní Zikmund na posledním zastupitelstvu prohlásil, že dle jeho názoru jednám za město Prachatic bez příslušného oprávnění. Není to poprvé, kdy otevírá takové téma.

 

    Je mi jasné, že mnozí musí být zmateni, proto mi dovolte několik slov k mé práci ve funkci místostarosty.

 

    Kandidoval jsem proto, abych svými vědomosti a prací sloužil občanům města Prachatice. Abych je zastupoval při řešení veřejných záležití. Byl jsem na základě politické dohody zvolen do vedení města, do funkce, která je považovaná za výkonnou a na základě této dohody také mám oblasti, o které se mám starat. Tuto dohodu podepsal svobodně i pan Zikmund. Ostatně si jí může každý přečíst právě na těchto webových stránkách.

 

    Nyní pan radní tvrdí, že nesmím samostatně pracovat a jako člen vedení města jednat v záležitostech, které se nás dotýkají bez předchozího pověření.

Ale koho? Pana Zikmunda? Rady? Mám se ptát každý týden, každý den, kdy půjdu na oběd? Zda mohu pani Lieblovou pozvat na besedu s dětmi? Zda mohu sezvat ředitelky škol na pracovní poradu? Zda mohu kontaktovat vlastníky bytu v Ševčíkově ulici, abychom se dohodli na společném zateplení tohoto objektu? Zda mohu jet na Státní fond životního prostředí ČR a jednat ve věci podané žádosti, abychom nepřišli o miliony, pokud tato vykazuje nedostatky? Zda mohu jet do Prahy a zajímat se o osud majetku DDM, aby se nestalo, že najednou na vratech objevíme cedulku "soukromý objekt, vstup zakázán"? Zda mohu zítra navštívit město, které uvažuje o výstavbě zimního stadionu formu PPP a zjistit podrobnosti o záměru, který může možná být zajímavý i pro Prachatice?

 

    Podobných otázek napíši tisíce. Pokud je zobecním do jedné, bude znít: „Mám se ptát, zda mohu samostatně pracovat“? Přijde vám to absurdní? Mně ano. Protože přesně proto vykonávám uvolněnou funkci. Abych samostatně pracoval, přemýšlel, hledal řešení, která povedou k udržení a zkvalitnění života v našem městě.  Řešení, která následně schválí příslušné orgány – rada či zastupitelstvo a tím se stanou platnými. Nebo neschválí. Samozřejmě že také platí, že starosta i místostarosta, pracovníci úřadu i další zastupitelé plní úkoly jim zadané usneseními rady či zastupitelstva, ale to nebrání samostatné práci, naopak.  Jde o normální postup z hlediska zdravého rozumu i profesionálního jednání.

 

    Nezdráhám se přijmout jakoukoliv radu, odborný názor, racionální úvahu, zájem o věřejné záležitosti.  Potřebuji ke své práci kolegy, partnery, profesionály, o které se mohu opřít, o kterých vím, že  si stejně jako já chtějí prací vydobýt respekt a úctu spoluobčanů, zasloužit o to být starostou, místostarostou, radním ne proto, že to máme napsané na vizitce, ale proto, že se tak chováme a jednáne.

 

    Samostatně budu pracovat i nadále a naopak pevně věřím, že si uvědomí nejen pan kolega Zikmund, že být zvolen zastupitelem je závazek k práci pro obec, ať v jakékoliv roli, a přestane dávat přednost nesmyslným osobním útokům, politikaření a intrikám.

 

    Těším se na jeho nápady, podněty a jsem připraven s ním i dalšími kolegy zastupiteli tříbit názory, spolupracovat a soutěžit prací a invencí ku prospěchu občanů města Prachatice a ne se utápět v intrikách a osobních animozitách.

 

    To je totiž jediná cesta k úspěchu a stabilitě společnosti nejen v našich Prachaticích.

 

 

 

Hezký den přeje  všem         Robert Zeman, místostarosta města Prachatice