Rovný a rovnější nebo obecný nezájem o soutěžní prostředí?

05.02.2015 09:36

 

Vážené čtenářky a čtenáři,

 

před více jak týdnem jsem na jednání zastupitelstva města upozornil na neplnění povinností plynoucích ze Směrnice č. 5/2011 - zveřejnění ceny a důvodů, proč byla zakázka na koupi auta pro knihovnu přímo zadána.

 

Co se stalo? Nic.

Ředitelka knihovny a radní města za Nezávislé H. Mrázová platné směrnice dodržovat asi nechce a evidentně nemusí. Je tedy rovnější nežli ostatní odpovědní pracovníci, kteří pravidla dodržují. 

 

Komu to vadí? Nikomu.

Jinak by záznam byl učiněn druhý den po interpelaci. Jde veskrze o práci na několik minut. Přesto to nikdo z odpovědných - vedení města očividně nepovažuje za důležité. V opačném případě bychom si totiž  již v konci minulého týdne na webu města přečetli, proč bylo nutné auto koupit bez standardní procedury, která je jinak upravena směrnicí.

 

Skutečností je, že nejsou zveřejněny i další přímé nákupy, co se udály - nákupy vína, služby infokanálu od pana Voldřicha, které nikdo pokud vím dle dikce smlouvy neobjednává, přesto jsou městem dlouhodobě rozpočtovány a  placeny.

Přímou odpovědnost nesou za  povinné zveřejnění údajů o zakázkách jednotliví zadavatelé zakázek.

 

Sám jsem odpovědný, neboť jsem si dříve nevšimnul  nezáznamu u přímého nákupu vína, přímého zadání služeb provozu infokanálu.

Nesu politickou odpovědnost, možná jsme si nevšimnul i jiných případů. Nikdo není neomylný. Ale tak jako v jiných případech zjištění nedostatků, když jsem byl ve funkci, jsem vždy požadoval okamžitou nápravu. Na svou obhajobu mohu také uvést, že právě z důvodů kontroly jsem opakovaně žádal každý rok o prověrku systému, kontrolu zadaných zakázek. Ukazuje se, že nebyly dostatečně důkladné a já všepamatující.

 

Pravda také je, že onu politickou odpovědnost nesl a nyní nese starosta města, místostarosta, celá rada města  a v oblasti přímého řízení úřadu pan tajemník. Nemělo by jim být lhostejné, že systém není naplňován, není dostatečně věrohodný.

 

A to je to nejhorší, co se může stát - ti, kteří jej mají naplňovat, tak činit nebudou (tedy ti, kteří se stali rovnějšími nebo ti, jimž opakovaně prochází nepozornost), vedení města bude bez zájmu o kontrolu naplňování směrnice a veřejnost, pro kterou má být systém zveřejňování veřejných zakázek zpětnou vazbou, že se na městě v Prachaticích hospodaří transparentně, přestane věřit uváděným informacím.

 

Nebylo by tedy za této situace férovější směrnici zrušit a "poctivě" zadávat zakázky bez "papírové" transparentnosti?

 

A ještě několik otázek k zamyšlení.

 

Co se stane, když občan (tedy každý z nás) nedodrží městskou (i jinou) legislativu - nezaplatí odpady, špatně zaparkuje a dostane pokutu, neuhradí poplatek za zábor veřejného prostranství, neuhradí nájem, nedodržuje domovní řád? Každý, nechť si odpoví sám...

 

 

Robert Zeman, zastupitel a iniciátor zavedení transparentního zadávání zakázek ve městě Prachatice

 

P.S. 10.2.2015 - záznam ředitelky knihovny dosud neproveden, záznam na nákup vína byl dle sdělení Ing. M. Batysty učiněn - doplněn 6.2.2015.