Robert Zeman: Začalo na radnici "období normalizace"?

06.11.2014 12:49

 

Vážené dámy a pánové,

 

skoro celé minulé období, kdy jsem působil ve funkci místostarosty, posílala na mé přání - podnět kolegyně Horálková VŠEM zaměstnancům, ředitelům a vedoucím městských společností, radním a myslím i dalším zastupitelům, pokud chtěli, monitoring denního tisku.

 

Zkrátka udělala výběr článků z Listů Prachaticka, Prachaticka News, Mladé fronty Dnes a myslím Práva, kde se píše o dění, které je nějak spjaté s úřadem a samosprávou. Pro ilustraci, zde a zde je POSLEDNÍ monitoring v tomto formátu a pojetí, jak fungoval cca 4 roky.

 

Na základě výše uvedeného jsem požádal bývalou kolegyni Horálkovou o zasílání monitoringu i nadále, abych byl jako zastupitel v obraze o dění okolo mě. Co se nestalo? Odpovědí mi je sdělení, že nic dostávat nesmím, jelikož tak rozhodl pan starosta (pevně věřím, že pouze on a že Jan Klimeš nemá s tímto rozhodnutím nic společného). Stejně jsou na tom další zastupitelé, zaměstnanci, ředitelé městských společností... A kolegyně Horálková doplnila,  že nyní bude "redukovaný" a jen pro vedení.

 

Tak nějak nechápu, k čemu budou někomu redukované informace... Nechápu, z jakého důvodu nemohou monitoring dostávat příjemci, kteří jej dostávali dosud a případně všichni zastupitelé.

 

Možná ale proto, aby si nečetli kritiku na pana starostu, která se může objevit v tisku. Ale pokud to je ten pravý motiv (jiný racionální  mi nenapadá), potom pár dnů po své opětovné volbě na pozici starosty zavedl Martin Malý na radnici praktiky podobné představitelům normalizační doby.

 

Vskutku smutné psaní.

 

Robert Zeman, zastupitel města Prachatice