Robert Zeman: Proč jsem podpořil odvolání ředitele Sportovního zařízení Prachatice

25.06.2014 19:48

 

Vážené čtenářky a čtenáři, vážení spoluobčané,

 

dovolete mi, abych Vám sdělil důvody, proč jsem podpořil na pondělním jednání rady města odvolání ředitele Sportovního zařízení Prachatice pana J. Černého.

 

Na pořadu jednání rady byl zařazen původně bod o určení pevného data otevírání veřejného koupaliště Hulák od 1. června každého roku. Na základě tohoto bodu, přestože byl následně stažen, se otevřela širší diskuse nad problematikou řízení této příspěvkové organizace.

 

Kolega radní Kamil Štěpán následně navrhnul zařadit nový bod odvolání ředitele, který byl schválen a také později odhlasován těmito radními: Zeman, Tajanovská, Štěpán, Štemberková; zdrželi se Malý, Zikmund.

 

Pro mě byla projednávaná problematika - nepřipravenost otevření veřejného koupaliště v začátku sezony k používání veřejností po diskusi posledním případem, proč jsem se rozhodl hlasoval pro změnu vedení společnosti. Své výhrady jsem myslím vždy v době, kdy byly aktuální, řešil přímo s ředitelem a v rámci rady města, když byly záležitosti Sportovního zařízení na pořadu jednání. O problematiku Sportovního zařízení Prachatice se aktivně zajímám a snažil se panu řediteli - sportovnímu zařízení pomáhat v některých konkrétních případech. Pokud by odvolání nenavrhnul pan kolega Štěpán, pravděpodobně bych jej navrhnul sám.

 

Záměrně nepíši v tento moment konkrétní výhrady, protože jsme je v minulosti řešili s panem ředitelem, jsem však připravem je probrat s ním znovu a také je argumentovat případně veřejně, bude-li o to pan ředitel stát nebo nastane situace pro detailnější vysvětlení.

 

To, že došlo k odvolání tímto způsobem, nepovažuji za standardní a vhodné řešení, ale je logickým vyústěním neřešení problematiky systematickým způsobem a beru na sebe díl kolektivní odpovědnosti; společnost nemám na odpovědnosti  - má ji dle podepsané koaliční smlouvy pan starosta. Pan ředitel Černý věděl, že se bod o stanovení termínu pro otevírání Huláku bude na radě projednávat, avšak z vlastní vůle na radě nebyl přítomen.

 

Podstatný je nyní pro klienty - zákazníky - občany města další postup - vyhlášení otevřeného výběrového řízení s parametry, které umožní vybrat nového ředitele - manažera, který bude Sportovní zařízení Prachatice aktivně řídit a rozvíjet na co nejvyšší úrovni s ohledem na nabídku a kvalitu služeb pro veřejnost, výkonnostní i rekreační sportovce, finanční možnosti společnosti a s vizí, která v sobě zahrne jak strategické cíle, tak i každodenní rutinu a detaily.

 

Panu řediteli Černému si dovoluji (a je spravedlivé a správné) na tomto místě poděkovat za činnost, kterou v oblasti sportu za desetiletí vykonal. Jaroslav Černý patří myslím k neopomenutelným propagátorům prachatického sportu, který si zaslouží uznání na tomto poli u odborné i laické veřejnosti.

 

Věřím, že ač je nynější situace nepříjemná (nejen) pro pana ředitele Černého, pomůže jako profesionál a člověk, který sport má rád novému nástupci se zapracováním, s předáním organizace. Za takové jednání ode mě má dopředu velké uznání a poděkování.

 

 

Robert Zeman, místostarosta města Prachatice