Robert Zeman: PF 2020, aneb nezapomínejme na čas...

28.12.2019 08:25

Rok 2020, magický letopočet nebo jen zajímavý, podobně jako 1919 a 2121, který nastane  opět za 101 let...
 
Co si dovolit Vám popřát, važení spoluobčané, Prachatičané?
 
Zkusím napsat nejprve pár řádek, o co se budu snažit já. Nejde o předsevzetí, ale o obyčejné každodenní naplňování své životní cesty - tu lépe, jindy méně úspěšně.
 
Mám respekt a úctu k přírodě, tak asi jako každý normální člověk.  Budu pokračovat  nejen ve vymývání kelímků na kávu, když ji kupuji na pumpě. Tak jej využijí často i třikrát než se stlačí okraje a víčko nedrží. Budu dál třídit odpad, i drobné kousky plastů a plechovek. Zhasínat zbytečně rozsvícená světla i zavírat kohoutky radiátorů, když se někde přetápí, bez ohledu, kdo platí výdaje na teplo.
 
Dále budu počítat a obracet každou korunu svou i naší obecní; šetřit  a neplýtvat je také normální chování, co ctily nejen naše babičky, které neměly to štěstí žit v takovém materiálním dostatku jako my.
 
Určitě se mnohem více zaměřím na svou rodinu. Začnu dětmi, dlužím jí mnohé; nejde o peníze, ale o čas, vztah k nim. Zkusím si častěji vzpomenout, že jsem byl také dítě, které chtělo chápajícího tátu. Dnes jsem již stárnoucí muž, co to dlouhodobě hloupě zapomíná, lhostejno zda z bohulibých nebo sobeckých důvodů.
 
Mám mámu a tátu - rodiče, oba ve věku požehnaném. Zkusím vše zvládnout tak, aby jejich dny příštího roku byly příjemné a veselé, bez ohledu no to, co je a bylo.
 
A zamyslím se také nad sebou, zda mám ještě dostatek sil na mnohé činnosti a vůli se rvát za lepší zítřky, i když dopředu vím, že to osobně prohraji a platí za to dlouhodobě především ti nejbližší...
 
Vážení spoluobčané, každopádně vám přeji nejen pevné zdraví, štěstí, ale i sílu a také chuť jít za svými sny a nezapomenout v dnešní turbuletní době, že jsou stále velmi platné hodnoty jako je rodina, obyčejná úcta k sobě i druhým, láska, nezištné přátelství, pracovitost, lidská čest a respekt k přírodě. Stejně jako nezapomínat na druhé, kteří nemají tolik štěstí jako my.
 
Můj otec říká, že vše je v čase. V tomto s ním beze zbytku souhlasím. Jen na to často zapomínám. Zkuste tedy milí (nejen) Prachatičané vy na čas nezapomenout a žít každý den roku 2020 s radostí a usměvem na rtech.
 
V úctě Robert Zeman, zastupitel města Prachatice