Robert Zeman: Odpovědi na dotazy z červnového jednání zastupitelstva

22.07.2016 09:23

Vážené čtenářky a čtenáři,

 

zde naleznete odpovědi na dotazy, co jsem vznesl na jednání zastupitelstva.

 

Odhlédnu od toho, že původně ani neměly být dle tvrzení starosty M. Malého v zápisu, kdy svůj postoj okamžitě obrátil po žádosti zastupitele M. Kollára.

 

Několik poznámek k odpovědím:

Revitalizace bazénu - žádal jsem o pracovní skupinu (podobně jako jsem inicioval a pracovala u řešení provozovatele vody, řešení problematiky tepelného hospodářství). Nebude, protože není potřeba dle vyjádření M. Malého třeba - vše bylo během 15 min. řečeno a studie je vyčerpávající. Dle mého soudu další z ukázek neodbornosti a nezájmu o opravdovou komunikaci nejen se zastupiteli a to u akce, co má být prioritou.

 

Střelnice - odpověď J. Klimeše myslím střelce a vůbec všechny obyvatele, kterých se dlouhodobé neřešení dotýká, zaujme. Bohužel bezobsažností - co se tedy stane? A kdy?

 

Skate - další smutná ukázka, jak se nyní rozhoduje na radnici. Říkání každou chvíli něčeho jiného, v naprostém nezájmu o souvislosti a o ty, kteří věří, věřili v předvídatelnost, slušnost.

 

Nehledě na to, že nové umístění skate bude těžké, je krok zpět,  neboť území, které by splňovalo takové funkční využití, se domnívám v územním plánu Prachatic mnoho není. A hlavně, které by vyhovovalo těm, co tento sport provozují. 

 

Co má vše ale společné je autoritářský a aparátčický způsob politiky.

To vše jsou plíživí zabijáci občanské společnosti, reálné demokracie. Ruku na srdce čtenářky a čtenáři - jak moc se vlastně zajímáte o dění okolo sebe, když vidíte, jak se věci řeší? Jak moc se věnujete opět jen své rodině a svým záležitostem a takovému stylu se přizpůsobujete? Jak moc platí opět ono - nehas, co tě nepálí? Jak moc obecně vadí nespravedlnost, pokud se netýká každého z nás?

 

Prosím, to nejsou výtky, ale otázky.

 

Odpovědnost za kvalitu prostředí, v tomto případě společenské klima, máme my - politici. A že občanská společnost může v okamžiku zkolabovat, není chiméra, ale skutečnost, kterou vidíme dnes v Turecku.

 

Robert Zeman, zastupitel