Robert Zeman: Odpověď na email J. Hagary - byly kogenerace pro CZT přínos nebo ne?

15.03.2015 18:31

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

 

níže naleznete doručený email i mou odpověď. Obsahem korespondence je loňská topná sezóna a (ne)přínos opatření vedoucích k zefektivnění dodávek tepla v soustavě dálkového zásobování teplem městskou společností Tepelné hospodářství Prachatice, s.r.o.

 

Robert Zeman

 

Od: "Robert Zeman"
Komu: "Gantop"
Předmět: Re: Cena Tepla v PT v r. 2014
Datum: 15.03.2015 18:27
Velikost: 11,8 kB

Ahoj Jirko,
 
odpověď je krátká.
 
Pokud by nedošlo k zefektivnění provozu soustavy, nenainstalovaly se v loňském roce kogenerace, tak by nebyly náklady  o cca 12 000 000 Kč bez DPH nižší.To je totiž částka, kterou společnost utržila za prodej elektrické energie a snižuje díky ní cenu tepla pro odběratele ze soustavy.
 
 
Proč není konečná cena nižší, jak se předpokládalo? Především proto, že rok 2014 byl enormě teplý a odebralo se pouze 94 500 GJ oproti 117 500 GJ v roce 2013. Tedy o skoro 19% méně oproti roku 2013!
 
Konečná průměrová cena na patě objektu je 739 Kč. Ano, je o 1,6 %  vyšší než cena v roce 2013 - celkové zvýšení činí 12 Kč.
 
 
Odběratelé však budou platit díky opatřením za odebrané teplo za rok 2014 zhruba stejnou, možná někde o něco nižší nebo o málo vyšší celkovou cenu ve srovnání s výdaji v roce 2013!
 
 
Kdyby se totiž kogenerace nepořídily a nerealizovaly další opatření uvedené v plánu, který zmiňuješ, byla by cena GJ tepla za rok 2014 o cca 145 Kč včetně 15% DPH vyšší a činila by díky teplému roku (malému objemu výroby) cca 890 Kč!!!
 
Jistě teď srovnáš cenu GJ tepla s cenou Gantopu. Ano, Gantop má cenu GJ pravděpodobně nižší. I právě díky teplému roku, tedy vyšší účinnosti tepelných čerpadel vzduch - voda, co používáte.
 
Ještě závěrem znovu zopakuji to nedůležitější.
 
Pokud by od soustavy Tepelného hospodářství Prachatice, s.r.o. odešlo více domů k Vaší firmě nebo se zkrátka odpojilo více odběratelů, sníží to centrální výrobu tepla a tím zdraží teplo ostatním odběratelům, kteří zůstávají odběrateli z CZT.
 
Klidně až do bodu, kdy bude cena pro ostatní tak vysoká, že se soustava opravdu rozpadne. Problém je, že nahradit dodávku tepla  z jiných zdrojů, včetně technologie tepelných čerpadel, nebude v podmínkách Prachatic vůbec  jednoduché a reálně možné u všech objektů, neboť jsou různě energeticky náročné a v různých lokalitách.
 
Pro většinu stávajících odběratelů z CZT by tak či onak  rozpad tepelné soustavy znamenal  investovat miliony korun do jiných zdrojů, aby vůbec nějaké teplo měli!
 
Věřím, že se do veřejné diskuse zapojí i samo Tepelné hospodářství Prachatice, s.r.o., protože otevřená debata, vysvětlování je jediná cesta k tomu, aby se tato citlivá záležitost věcně a pravdivě řešila z hlediska ekonomiky, fyzikálních zákonů a platné legislativy s problematikou sovisející.
 
 
 
Robert Zeman, zastupitel a osoba, která zefektivnění provozu tepelného hospodářství iniciovala
 
 
P.S. Dotaz i odpověď zveřejním na webových stránkách PRO Prachatice
 
______________________________________________________________
> Od: Gantop
> Komu: Robert Zeman
> Datum: 13.03.2015 15:22
> Předmět: Cena Tepla v PT v r. 2014
>
Ahoj Roberte. Zdalipak si ještě vzpomeneš na instalacikogeneračních jednotek do otopné soustavy v PT? Vzpomeneš si na to, žejsem Ti já osobně říkal, že jsou to vyhozené peníze a bylo lepší je lidem normálněrozdat? Vzpomínáš si, že jsem Ti  také říkal, že v době až by ses z tohoprůseru měl zodpovídat, že už na radnici ( míněno ve funkci ) nebudeš?
V příloze Ti posílám text, který jsem nemusel  vymýšletani psát. Je dílem TH PT s názvem

Teplo_v_PT_v_r._2014.doc (86528)

„investičnístrategie TH PT“, jenom jej mírně zkrácený cituji.
 
Přiřadil jsem k němu letošní skutečnou cenu tepla,porovnal ji se sliby a položil pár otázek, které musí napadnout každého, kdopoužívá normální „ selský rozum“.
 
Myslíš si, že někoho napadne, aby se prachatické veřejnostiza nesplněné sliby a vyhozené peníze  omluvil?  Přihlásí se někdo k osobníodpovědnosti? Nebo řekne, že to zaplatí?
 
Vzpomeneš si na to, když jsem i říkal, zda  by si do takovéinvestice šel ( a to se tehdy mluvilo o „pouhých 25 M“ za kogenerace )  zesvé vlastní peníze?
 
Při investici 30 mega ( ato počítám jen kogenerace ) se cena snížila ze 784 Kč na 772,12 Kč za GJ, to jeo 11,88 Kč méně. Tomu říkám trefa! To počítali skuteční borci!
 
Já to mám doložené, mám schovaných  několik novinových článků,kde jsem před jakoukoliv velkou investicí do otopné soustavy v PT varoval.Marně…
 
Ty si tehdy tvrdil, že „ kopeš za město“. Milanvtipně poznamenal, že spíš „kopeš městu hrob“. Jak blízko byl pravdy!
 
Vidíš jak to mají politici ( i Ti „ malí“,komunální, zdánlivě bezvýznamní ) jednoduché. Udělají chybná rozhodnutí, kterástojí miliony a nic se jim nestane. To by si nikdo v soukromé firmědovolit nemohl. Tam by to zaplatil ze svého nebo na to dojel a zkrachoval.
 
My jsme soukromá firma. Fungujeme bez dotací, za vlastnípeníze a také na vlastní riziko. Naši cenu tepla po celou dobu fungování neměníme,nevymlouváme se na teplé zimy. Své sliby plníme a považujeme to za normální.
 
Měj se pěkně J.
 
Jiří Hagara
člen představenstva
GanTop a.s.
www. gantop.cz
m: 602 491 741