Robert Zeman: My, rada města Prachatice, vás vyhazujeme...

08.03.2016 15:26

 

Rada města včera rozhodla (jednomyslně dle mých infomací), že ukončí nájem paní Pavle Zelenkové Kralovy vily s okolní zahradou.

 

V Kralově vile se na dnešní  dobu povedla ojedinělá věc - spontánně dát dohromady občany všech možných sociálních skupin i zájmových zaměření, kteří rádi toto komunitní centrum navštěvovali a užívali si přednášky, koncerty, setkání, které umocňoval genius loci místa.

 

Opravdoví demokraté nezneužívají moci, ale používají ji přiměřeně a v nezbytné míře ke správě věcí veřejných.

 

To není případ současné rady města, která místo dialogu, argumentů, přesvědčování a otevřeného jednání nejen s Pavlou Zelenkovou a všemi, kteří se snaží naprosto legitimně vilu zachránit, zvolila klasický totalitní postup - z moci jim svěřené občany Prachatic vystoupit proti svým občanům. Občanům, kteří se provinili tím, že se chovají normálně, o něco jim jde a naplňují definici opravdové občanské společnosti.

 

Myslím, že Pavla Zelenková je jediný nájemce ve městě, komu byl bez objektivního důvodu, avšak o to více zbaběle a viditelně z politických motivů zrušen nájem, i když si řádně plní své povinnosti.

 

 Kdo nejde s námi, jde proti nám, že rado města Prachatice...  

 

Robert Zeman, zastupitel města Prachatice