Robert Zeman: Důvody pro hlasování pro odvolání ředitele Sportovního zařízení

05.07.2014 08:23

Vážené čtenářky a čtenáři,

 

protože mi nepřímo vyzval formou ne příliš komunikačně standardních emailů bývalý ředitel k sdělení důvodů, proč jsem hlasoval pro odvolání, činím tak. Emaily dostávám z oficiální emailové adresy  Sportovního zařízení města, p.o. na svou emailovou adresu místostarosty...

 

Sportovní zařízení spadá pod pana starostu Malého, jak jsme si koaliční smlouvou rozdělili sféry odpovědnosti, jakkoliv je ihned mnohými od počátku zpochybňována.  Tzn. pan starosta je prvním z nás radních, kdo nese morální odpovědnost za nastálou situaci a o nedostatcích v organizaci ví min. stejně jako já.  To konstatuji fakta, a proto jsem také v naprosté většině o mých výhradách - postojích v průběhu let formou emailové korespondence pana starostu informoval.

 

Zároveň se omlouvám, za zveřejnění neupravené emailové korespondence dotýkající se problematiky; považuji to za krajní řešení, ale vzhledem k postoji a způsobu komunikace pana Černého mi jiný způsob dokládání mých slov a postoje k problematice nezbývá. 

 

Panu Černému jsem pomáhal s problematikou dohřívání Huláku, která nekonec nebyla schválena - byli jsme společně u výrobce zařízení, scházeli na schůzkách u mě v kanceláři s lidmi, kteří tuto problematiku řeší, hledali technologie - od dohřívání pomocí tep. čerpadel po solární kolektory, ke kterým jsme později přiklonili. Také v době problémů s frontami na Huláku jsem komunikoval možná řešení, navrhoval akce k zatraktivnění Huláku pro veřejnost a tím zvýšení návštěvnosti.... Tedy snažil jsem být aktivní v mnoha konkrétních případech, jakkoliv netvrdím, že vše musí být nakonec řešitelné.

komunikace Sportovní zařízení - dohřívání Huláku.pdf (75626)

komunikace Sportovní zařízení - možnost kempu na Huláku.pdf (88674)
komunikace Sportovní zařízení - pokladny Hulák a zvýšení návštěvnosti.pdf (88611)

 

V problematice kogenerací jsem panu Černému připravil materiál k předložení, aktivně obhajoval tuto problematiku dovnitř zastupitelstva i vůči veřejnosti - vysvětlování přínosů, vazby na tepelné hospodářství atd. Dával tomu opravdu hodně, byť to je práce především ředitele. Přesto dodnes nejsou kogenerace v provozu a my neviděli jediný materiál, kde by bylo zřejmé, že jde o objektivní fakt nebo že bylo vyvinuto max. možné úsilí pro získání všech povolení k dodávkám do el. sítě. Investice stála přes 3 mil. Kč a má co nejdříve výrobou tepla a el. energie snižovat dotaci na provoz do bazénu. 

komunikace Sportovní zařízení - kogenerace - pomoc s realizací.pdf (28,7 kB)

komunikace Sportovní zařízení - kogenerace - pomoc s realizací - vypracovaný materiál pro J. Černého.pdf (30767)

 

Opakovaně řešil podněty na kvalitu úklidu areálu, drobné opravy formou proseb, upozornění, komunikací na webu města k problémům, které se vlastně neustále opakovaly.

komunikace Sportovní zařízení - upozornění na úklid areálu.pdf (41543)

komunikace Sportovní zařízení - VŘ, soustředění Sparty - opravení překopu na inline dráze.pdf (49488)

komunikace Sportovní zařízení - VŘ, soustředění Sparty - žádos o změnu keřů na Huláku.pdf (37124)

 

Poprvé jsem panu starostovi navrhoval odvolání v loňském roce, kdy pan Černý nedodržel své rozhodnutí, které za mé účasti (kdy jsem takové řešení podporoval z důvodu podpory turistického ruchu v Prachaticích a zvýšení tržeb Sportovního zařízení za pronájem fotbalového hřiště) dal panu Konečnému a to ve věci dohody využití areálu pro klienty Albatrosu - mladé fotbalisty Sparty v začátku července.  Výsledkem byla ostuda všech účastníků problému, která přerostla v nároky o odškodnění ze strany Hotelu Albatros.

Tenkrát jsem jako starý hlupák obvolával Husinec, Zbytiny, zda by fotbalisté Sparty mohli u nich trénovat, protože travnaté hřiště na Tatraně bylo nepoužitelné, bylo po instalaci zavlažovací zařízení a revitalizaci, přestože toto vše slíbil pan Černý vyřešit tak (mohl termínově - dříve začít s budováním závlahy a regeneraci případně o něco zkrátit; prostor pro řešení měl veliký - VŘ na dodávku zavl. systému zadával až myslím měsíc po schůzce, tzn. mohlo být v podmínkách dřívější ukončení akce atd.), aby i tito klienti mohli přijet. Pan Černý byl v naprostém klidu a pohodě...

Za účasti pana Markytána, pana učitele Frnocha, pan starosty  a myslím i pana Černého volal manažerovi Sparty a omlouval se za vniklé potíže, které jsem nezavinil.  Výsledkem bylo, že pan Černý nakonec pronesl, že jej nějaká Sparta nezajímá (bylo to expresivnější) a o co že vlastně jde...

komunikace Sportovní zařízení - schůzka vedoucí ke slibu soustředění Sparty.pdf (74009)

komunikace Sportovní zařízení - řešení zrušení slibu soustředění Sparty.pdf (49454)

komunikace Sportovní zařízení - výzva k plnění smlouvy ke slibu soustředění Sparty.pdf (873191)

komunikace Sportovní zařízení - komunikace s právníky p. Konečného po zrušení zrušení slibu soustředění Sparty.pdf (52636)

 

Později jsme řešili zvládnutí procesu zadávání zakázek, kdy evidentně pan Černý  po letech neznal proceduru a v rozporu s realitou umístil záznam o VŘ až dlouho po stanoveném termínu.

komunikace Sportovní zařízení - VŘ, soustředění Sparty - VŘ.pdf (80027)

 

Tedy, když opět byl problém s otevřením Huláku, hlasoval jsem již pro odvolání. A stojím si za svým rozhodnutím.

 

Málá ukázka zájmu o areál nakonec. Loni, když se prováděla rekonstrukce kurtů a budování hříště za halou, jsem kromě jiných nedostatků upozorňoval na chybějící pletivo u branky - kdy je zcela nefunkční mít zamykatelnou branku a vedle chybějící plot. Byl jsme ujištěn, že se tam díl pletiva dodá...

 

Zde je výsledek po cca 3/4 roce - v pátek 4.7.2014

 

Pan Černý ve svých posledních emailech píše, že jsme byli každý "v jiném kině" a to potvrzuji. Mám rozhodně jiný pohled na výkon funkce ředitele Sportovního zařízení. Věřím, že nový ředitel bude mít zájem o areál, o zlepšování, o detaily, o návštěvníky. Zkrátka se práci bude všestranně věnovat a  zkvalitní nabídku areálu jak pro sportovce, tak širokou veřejnost.

 

R. Zeman, místostarosta