Robert Zeman: Vstupní data pro snížení nájmu ve větších městských bytech - projekt "Od 40 o 40"

02.09.2014 10:47

 

Dobrý den vážené čtenářky a čtenáři,

 

zde jsou data, ze kterých jsme yvcházeli při tvorbě volebního bodu o snížení nájmů. Zveřejňujeme je z důvodu zajímavé diskuse na facebookových stránkách, aby si každý mohl ověřit naše závěry, resp. znal vstupní data.

 

 Přehledy bytů  - počty, metry čtvereční za více pokojové byty

Přehled volných bytů - jde o dlouhodobou statistiku, ne jen o data za rok 2014

 

Dopad na rozpočet města:

Neutrální, protože nájemné není součástí příjmové části rozpočtu města. Dojde ke snížení objemu prostředků k opravám bytového fondu v řádu milionů Kč, cca o 5 mil. Kč. Tzn. sníží se rychlost obnovy – oprav, které zbývají provést oproti dnešnímu stavu. Ale protože investice zásadního charakteru jako je zateplení  jsou již hotové, nenaruší zpomalení dosavadní tempa obnovy zásadně rekonstrukci bytového fondu. Další pozitivní dopad je v obsazení prázdných bytů včetně využívání doprovodných služeb - větší odběr tepla, snížení nákladů na společné prostory u nájemníků domu, atd.

 

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Pozitivní – občané získají další volné prostředky – 4 členná rodina bydlící v bytě o ploše 80 m2 bytu může získat zpět  cca 10 tisíc Kč oproti dnešním výdajům – viz tabulka níže. Celková částka cca 5 mil. Kč  může částečně pomoci zachování a lehkému růstu místní ekonomiky, resp. snížení nákladů především u rodin s dětmi.

 

Byt

Nájemné před úpravou/byt

Nájemné po úpravě/byt

Průměrné nájemné po úpravě/m2

Úspora/rok

20 m2

1 070 Kč

1 070 Kč

53,49 Kč

0 Kč

40 m2

2 140 Kč

2 140 Kč

53,49 Kč

0 Kč

60 m2

3 209 Kč

2 800 Kč

46,66 Kč

4 918 Kč

80 m2

4 279 Kč

3 460 Kč

43,25 Kč

9 835 Kč

100 m2

5 349 Kč

4 120 Kč

41,20 Kč

14 753 Kč

 

Nájemné 1 m2 do 40 m2 plochy: 53,49 Kč

Nájemné 1 m2 nad 40 m2 plochy: 33,00 Kč

 

 

R. Zeman