Radu města Prachatice intenzita dopravy u ZŠ Vodňanská nezajímá. Dopravní průzkum si schválila jen pro rekonstrukci Malého náměstí

08.06.2016 16:28

Vážení Prachatičané,

 

Rada města minulý týden projednala a jednomyslně schválila (M. Malý, Klimeš, V. Lang, H. Mrázová, V. Kuneš, nepřítomna R. Paulová, J. Krejsová)  rozpočtové opatření č. 49. Materiál najdete zde. V něm je pojednáno o průběhu naplňování usnesení zastupitelstva z ledna tohoto roku, kde jsem navrhoval vypracování dopravního průzkumu v Prachaticích.

 

Starosta Martin Malý musel podat protinávrh, kterým rozsah možného průzkumu zúžil, který jsem neměl důvod nepodpořit, aby alespoň něco bylo. Půl roku trvalo vybrat dodavatele měření.

 

Přestože jde o usnesení zastupitelstva, rada se rozhodla nechat realizovat jen dopravní průzkum v oblasti Malého náměstí. Současná dopravní situace ve Vodňanské ulici ji nezajímá a naplnění usnesení zastupitelstva také ne.

 

Podle slov Ing. A. Jurči čeká rada na výsledky rozhodnutí ministerstva kultury ve věci prohlášení Kralovy vily kulturní památkou.

 

Odhlédnuli od toho, že rada města nerespektuje usnesení zastupitelstva (proč by, opakovaně ukazuje, že psaná i nepsaná pravidla přece platí jen pro některé), nechápu logiku nerealizace dopravního průzkumu ve Vodňanské ulici a navázání plnění usnesení zastupitelstva města na schvalovací proces ministerstva kultury.

 

Vědět, objektivně změřit a zanalyzovat, jaká je situace v ulici, která je předmětem dlouhodobých debat, je pro normální lidi i zastupitele samozřejmost.

 

Pro radu města Prachatice toto neplatí.

 

Nechť si každý čtenář sám vyhodnotí, co kdo má za prioritu - zda normální veřejný zájem, zde včetně znalosti dopravy u školy nebo své osobní cíle, pomníky, které si z obecních peněz bez ohledu na souvislosti sobecky prosazuje.

 

Třeba pochopí další lidé, že krásná slova bez činů nejsou ničím, ať je pronáší kdokoliv.

 

Robert Zeman, zastupitel města Prachatice