Radní Štemberková se hluboce mýlí - směrnice o zadávání zakázek č.5/2011 není "jakási změna".

16.08.2011 06:56

 

Mgr. Štemberková se ve svých příspěvcích v srpnovém vysílání kabelové televizi JVP Studio kromě nevyžádaného představení projektu kolegy Kamila Štěpána digitalizace a 3D projekce Kina Národka, který předložil v radě, pochvaly části realizovaného volebního programu sdružení PRO Prachatice za natáčení zastupitelstva a adresné hlasování, věnovala také kritice směrnice o zadávání veřejných zakázek č. 5/2011

 „Přišlo mi to velmi unáhlené, velmi urychlené, jenom aby byla jakási změna“, říká kromě jiných názorů ve svém příspěvku paní radní na adresu směrnice.

Ta "jakási změna" spočívá v několika jednoduchých, ale dle názoru PRO Prachatice a TOP09 funkčních a důležitých ustanoveních, které zvýšily transparentnost a otevřenost zadávání veřejných zakázek v Prachaticích.

Směrnice oproti minulosti (směrnici č. 4/2008) zveřejňuje nákupy služeb a věcí v částkách od 40 tis. bez DPH na oficiálních webových stránkách města Prachatic v části veřejné zakázky a to včetně četnosti oslovení a uspění v řízeních.

Tzn. každý vidí, za kolik a kdo zakázku zadal a realizoval. Dále od 800 tisíc Kč bez DPH je soutěž otevřená, tzn. může se přihlásit každý, kdo splní kvalifikační předpoklady, které jsou také zveřejněné.

Zmiňované vyjímky nejsou vyjímkami ze směrnice, které by záměrně vedly k porušení soutěže a netransparentnosti, ale legitimními usneseními rady města, která v odůvodněných případech veřejně rozhodne o realizaci zakázky jedním uchazečem. Tedy znovu je vše veřejně známé prostřednictvím zápisu z rady města a kdokoliv se může dotázat na důvody rozhodnutí.

Příkladem, kdy došlo k „vyjímce“, byl nákup učebnic ZŠ Vodňanská, kdy paní ředitelka požádala radu města o možnost nákupu učebnic od předem jasně daného nakladatele, protože jeho knihy považují za nejvhodnější pro žáky. Jednotliví zadavatelé také nesou odpovědnost za svá rozhodnutí a musí být připraveni je obhajovat, protože, jak již bylo zmíněno, rozhodnutí o vyjímce je veřejně známé prostřednictvím usnesení rady města.

Účelnost této směrnice dokazují nejen milionové úspory, které město téměř obratem investuje do jiných, převáženě infrastrukturních akcí, ale i odezvy od řady podnikatelů, kteří velmi vítají otevřenost a průhlednost výběrových řízení. Tento způsob zadávání veřejných zakázek navíc patří ke standardům moderní veřejné zprávy a hospodaření s veřejnými prostředky, za které nese vedení města zodpovědnost. 

Lze se jen domnívat proč paní radní Štemberkové vadí transparentní zadávání zakázek a proč stávající směrnici považuje jen za jakousi unáhlenou změnu.

 

 

Robert Zeman, místostarosta města Prachatice a lídr PRO Prachatice

Andrea Tajanovská, radní města Prachatice

Kamil Štěpán, radní města Prachatice