Rada města zamítla snížení nájmů i vyhotovení studie proveditelnosti pro umělé kluziště u krytého bazénu

08.12.2014 15:54

 

Dnes, 8.12. 2014 jsem předložil na jednání rady města  dva materiály  - jak snížení nájmů ve větších bytech ve vlastnictví města, tak vyhotovení studie proveditelnosti na možné využití prostoru u plaveckého bazénu bylo zamítnuto bez jakékoliv diskuse celou radou města Prachatice.

 

Robert Zeman, zastupitel města Prachatice

 

P.S.

"Některé stranické předsudky a doktríny mohou být často překážkou k rozumné dohodě a kompromisu, který je pro rozvoj města tolik potřebný. Chtěli bychom tak plnit spíš funkci tmelící a povznést se nad hašteřením některých osob i stran. Nechceme politikařit, stranické šarvátky ať si nechají naši politici v parlamentu v Praze. Chceme pracovat pro město".

M. Malý, NEZÁVISLÍ, volební program 2014 v listinné podobě

 

"Na jednání orgánů města budeme upřednostňovat konstruktivní přístup s důrazem na to, zda je to pro město a jeho obyvatele přínosné".

ANO, volební program 2014, Otevřená a aktivní komunikace s občany Prachatic?,  www.anoprachatice.cz  (14.12. v 17:20 nefunkční)

 

"Zasadíme se o snížení nájmů v městských bytech".

ČSSD, volební program 2014, I. Kvalitní a dostupné bydlení pro občany, www.cssdprachatice.cz 

 

 Dotaz a komunikace   pana Ing. Jiráska na případnou realizaci kluziště v Prachaticích.