Rada města Prachatice dnes nepodpořila možnost umístění střelnice v lokalitě za Ostrovem

14.07.2014 22:05

 

Vážené čtenářky a čtenáři,

 

na dnešním (14.7.2014) jednání rady města jsme probírali možnost podání připomínky k probíhající fázi zveřejnění návrhu územního plánu města Prachatice ve věci vymezení místa pro možné přemístění střelnice do lokality za Ostrov - na privátní pozemek do polí za obcí.

 

Rada po projednání nepřijala žádné usnesení, tzn. jediné místo, kam se střelnice může v územním plánu přemístit, zůstává lokalita u Feferských rybníčků.

 

Pro možnost vymezení v územním plánu  místa pro střelnici v lokalitě za Ostrovem jsme hlasovali pouze R. Zeman a K. Štěpán; proti byla radní Štemberková, zdržel se pan starosta Malý a paní radní Mrázová. Radní A. Tajanovská a A. Zikmund na radě nebyli přítomni.

 

Co z toho plyne? V územním plánu zůstává toliko vymezení možné střelnice u Feferských rybníčků, možná další lokalita se nebude sledovat, alespoň ne z podnětu a zájmu rady města, který je logicky klíčový pro další subjekty problematiky.

 

Považuji to za něšťastné rozhodnutí především ve světle námitek jak občanů nejen ze sídliště pod Lázněmi, tak i některých kolegů ze zastupitelstva proti této lokalitě, kdy se našla alternativa, která z pohledu akustika byla více než vhodnou možnou náhradou za lokalitu  Feferských rybníčků, byť by samozřejmě také znamenala určité nové (avšak zákonné) hlukové zatížení pro občany především ze Lhotky, resp. Ostrova, Starých Prachatic.

 

Šanci na variantní rozhodování jsme měli - myslím, že jsme ji promarnili...

 

R. Zeman, místostarosta města