Provozování tepelného hospodářství v Prachaticích soutěži nepodrobíme

18.07.2012 06:53

 

Pondělní zastupitelstvo dne 16.7. rozhodlo hlasy všech zastupitelů kromě PRO Prachatice a TOP09, že nepůjdeme cestou soutěže na provozovatele tepelného hospodářství, které by se samozřejmě zúčastnilo i Tepelné hospodářství Prachatice, s.r.o. a po které by se na základě výsledků rozhodlo, zda pokračovat provozování prostřednictvím městské firmy nebo pronajmout zařízení jinému dodavateli.

 

Proč jsme tuto variantu - soutěž chtěli?

 

Stejně jako u vodního hospodářství bychom zjistili v daném čase a na základě jasných parametrů, které by byly stejné a povinné pro všechny účastníky soutěže, jaká je nejvýhodnější nabídka - cena produktu pro odběratele, tedy naše občany a město samotné, kteří patří k hlavním odběratelům.

 

Došlé nabídky nebyly ani jediná činěná podle stejných parametrů, jinými slovy nebyly skutečnými nabídkami; v případě ČEZu šlo o indikativní nabídku, tedy takovou, která ukazovala možnou cenovou hladinu, ale nikoliv vzešlou ze soutěže. Ostatní firmy víceméně deklarovaly zájem o naší soustavu k provozování.

 

Řešení, které jsme jako zastupitelstvo přijali, stále nechává cenový prostor pro alternativní vytápění panelových domů levnějšími technologiemi, které zde již mají svou několikaletou provozní historii a na základě zkušeností s jejich provozem, ekonomikou, náročností na obsluhu atd. může docházet k dalšímu odpojování od soustavy.

 

Otevřená soutěž je základním parametrem pro získání objektivního obrazu o ceně na trhu a každý, kdo se podívá na veřejné zakázky na webu města Prachatice zjistí, že se městu soutěžení vyplácí. V případě provozování soustavy tepelného hospodářství to platí o to nálehavěji, že díky alternativním technologiím, které jsou schopny vytápět jednotlivé odpojené domy, může  klesat objem dodávek tepla konečným zákazníkům a tak zapříčinit další růst ceny pro zbylé zákazníky.

 

Cena tepla spolu s nájemným tvoří významou část nákladů na bydlení nejen v obecních domech. Jsme přesvědčeni, že soutěž by přinesla nabídku ještě nižší ceny tepla než je ta deklarovaná Tepelným hospodářstvím Prachatice, s.r.o. pro konečné odběratele - občany a samo Město Prachatice při zachování kvality dodávek a záruk za ně.

To vše samozřejmě za předpokladu ponechání soustavy v majektu města, aby si město i nadále udrželo možnosti a schopnosti ovlivňovat tento segment služeb, které patří mezi základní.

 

 

Robert Zeman, místostarosta města Prachatice