Proč jsme chtěli podepsat smlouvu o technické spolupráci s ČEZem?

13.05.2012 12:29

 

Na posledním jednání zastupitelstva jsme projednávali také problematiku tepelného hospodářství. Proč? Důvodem je vysoká cena tepla a teplé vody ve městě.

 

To je špatné pro odběratele, kterými jsou  především občané a samotné město Prachatice. Zároveň ale takto vysoká cena již umožnila konkurenčním firmám úspěšně nabízet náhradní řešení  - vytápění tepelnými čerpadly tam, kde to je technicky možné. To jsou panelové domy, v tomto případě na sídlišti Šiběniční vrh, kde již jsou dvě funkční řešení. To znamená Tepelné hospodářství, s.r.o., jehož vlastníkem je město Prachatice, přišlo o zákazníky a je nasnadě, že pokud se něco radikálně vůči zákazníkům nezmění, tento trend může pokračovat a zhoršovat ekonomiku podniku a zároveň zvyšovat ceny pro zbývající odběratele.

Jde o velmi vážnou věc,  závažnější než řešení problematiky vodního hospdářství, protože zde hrozí rozpad dosavadní soustavy a tím kromě jiného u zmaření stamilionových investic, které jsou za léta vložena do technických zařízení - rozvodů, kotlů atd.

 

Z těchto důvodů jsme uvítali indikativní nabídku, kterou i včetně ceny doručila firma ČEZ Energo městu. Koncept je založen na kombinované výrobě tepla a el. energie, masivní úpravě celé topné soustavy. Toto technické řešení (lhostejno od jaké firmy) umožňuje dosáhnout dobré ceny tepla právě proto, že teplo je v podstatě druhotný produkt při výrobě elekrické energie, která se používá do sítě ke krytí okamžitých potřeb spotřebitelů.

 

Je však nutností mít zajištěný přenos odpovídajícího množství vyrobené elektrické energie  do sítě, tzn. jistotu, že se nestane, že síť již výkon nepřenese. Proto ČEZ Energo nabízel na základě smlouvy úhradu nákladů na rezervaci přenosu výkonu a předání této základní podmínky komukoliv, kdo vyhraje soutěž, kterou by město v této oblasti vyhlásilo. Smlouva byla shledána právníkem města transparentní bez skrytých hrozeb pro město.

 

Uvedenou smlouvu jsme však jako zastupitelstvo neschválili (pro hlasovali pouze zastupitelé PRO Prachatice a TOP09) a cokoliv budeme v této oblasti činit, tak s vědomím nejistoty, že i když se nakrásně a rychle domluvíme v rámci zastupitelstva na řešení, které bude realizovat kdokoliv, může být výsledek čistě akademický, protože pokud bude postaveno na kombinované výrobě tepla a elektřiny (a ono příliš jiných variant není), nemusíme být schopni je realizovat prostě proto, že technicky již nepůjde přenést elektrický výkon do sítě z důvodu obsazení kapacity přenosové soustavy jiným subjektem.

 

Jinými slovy - začneme obrazně projektovat a řešit stavbu, ale nemáme žádným způsobem zajištěno, že nám bude pozemek, na kterém objekt má stát prodán, pronajmut. Lehce se může stát, že naše úsilí a náklady na ně vyjde v niveč.

 

Mezitím konkurence podnikající v této oblasti a které nemůžeme administrativně bránit, zabere další a další kousky trhu s teplem a ty, kteří z různých důvodů zůstanou napojeni na CZT, budou mít s velkou pravděpodobností stále dražší cenu tepla.

 

Jsem ale optimista a věřím, chci věřit, že budeme mít štěstí a rychle najdeme řešení, které stabilizuje soustavu a zlevní cenu pro odběratele do takové míry, že se stane konkurenceschopnou vůči jiným způsobům vytápění.

 

 

Robert Zeman, místostarosta města