Proč jsem stáhnul materiál o zřízení dokumentaristy úřadu

23.11.2013 08:55

Vážení čtenáři,
 

materiál, který naleznete   zde  , jsem stáhnul z projednávání  v radě města dne 18.11.2013 především z důvodu informace od radní A. Tajanovské, že někteří lidé prý změnu provozovatele vnímají jako osobní mstu. Ne proto, že by s největší pravděpodobnost nebyl schválen, jak dovozuji z jednání, které jsem s některými členy rady vedl.

 

Osobní sympatie – antipatie k J. Voldřichovi nebyly motivem pro okamžité vypovězení smlouvy a  změnu formy pořizování video záznamů činnosti města Prachatice a jím zřízených organizací, ale obecně nepřijatelný způsob nárokování finančních prostředků, nota bene  na něco (infokanál), co je dle mého názoru zastupitele již delší dobu položkou rozpočtu, kde jsou neefektivně vynaložené finanční prostředky.

 

Pan Voldřich předal radě města k problematice své písemné stanovisko, které je součástí oficiálních materiálů rady města a najdete jej zde.

 

Názor na informace uvedené v obou dokumentech, nechť si každý udělá sám, jen si dovolím několik  faktických poznámek k reakci Jana Voldřicha:

 

První.

 

Ano, ve volebním programu byly teze o větší pestrosti ve vysílání a stále je považuji za důležité pro naše město. Vždy jsem vnímal veřejný kanál jako místo, kde budou moci zdarma vysílat např. školní vysílání. Zdarma myšleno tak, že náklady na vysílání (odeslání do éteru, nikoliv šíření v kabelových rozvodech, protože to je v případě veřejného kanálu zdarma) budou hrazeny městem.

Když jsem se v nedávné minulosti dotazoval pana Voldřicha, zda pustí v kabelové TV vysílání žáků ze ZŠ Vodňanská, protože mi o projednání s Janem Voldřichem požádal zástupce zákonných zástupců ve školské radě, tak žádost neakceptoval s vysvětlením, že nejde o kvalitní vysílání (z technického pohledu) a že z tohoto důvodu jej na kanálu neumístí.

Tzn. prachatická veřejnost nemá možnost vidět své děti, v tomto případě  z Voďnanky v kabelové TV, tedy pokud je nenatočí Jan Voldřich, ale pouze na webových stránkách školy - YouTube, kde škola vysílání TV Vodník umísťuje...

 

Druhá.

 

V naprosté většině jsem s panem Voldřichem natáčel v pozici místostarosty, kdy informuji o práci. Tedy v rámci  smluvních vztahů města Prachatice  s Janem Voldřichem - jako 8 let paní místostarostka Rabenhauptová, já v minulosti, když jsem byl místostarosta,  jako starosta  M. Malý, pracovníci městského úřadu… Nikoliv z titulu jeho svobodného novinářského zájmu. Pokud jsem reagoval na informace z rozhovorů radního A. Zikmunda a R. Štemberkové, bylo to vždy po mé žádosti reagovat na jejich sdělení, které souvisely s mou prací, osobou, nikoliv na dotaz novináře Jana Voldřicha.

Za svobodný projev novinářského zájmu Jana Voldřicha považuji v poslední době žádost o vyjádření ke Slavnostem Zl. stezky v červnu, ostatní vysílání jsou z titulu smluvního a pracovního - obdoba článků, které bývají v tisku označeny jako placená inzerce.

 

Třetí.

 

Jan Voldřich nemá smlouvu koncipovanou jako neadresný příspěvek na činnost, ale jako platbu za provedená audiovizuální díla, reportáže, které by měla objednávat a kontrolovat radnice dle smluvních ujednání. To je na vysvětlení k části jeho textu - poznámce, kdy mám požadovat, aby vysílal jen to, co chceme, resp. že má být vykonavatelem jen mých přání a záměrů.

 

Ostatní členové rady na schůzi rady 18.11.2013 nezaujali k této problematice stanovisko. Kamil Štěpán nebyl na tomto jednání rady města přítomen.

 

 

Robert Zeman, místostarosta města Prachatice a lídr PRO Prachatice