Proč je důležité udržet tepelnou soustavu v celku? Reakce na odpověď Jiřího Hagary a Milana Haranta

05.05.2013 20:15

Vážení čtenáři,

 

27.4. jsem zveřejnil článek na oficiálních stránkách města Prachatice k problematice tepelných čerpadel, kterými jsou vyhřívány dva domy na sídlišti Šibeniční vrch. Níže naleznete odpověď na reakci pana Hagary a Haranta na původní článek.

 

Robert Zeman, místostarosta

 

 

Vážený pane Hagaro, vážný pane Harante,

dovolte mi krátkou reakci na vaší odpověď na článek, který jsem uveřejnil k problematice tepelných čerpadel, kterými jsou zásobovány teplem a teplou užitkovou vodou některé domy na sídlišti na Šibeničním vrchu.

Přemýšlel jsem, zda data, která rozporujete, jsou opravdu nesprávná. Pečlivě jsem procházel zdroj dat pro grafy, kterými byly odečty Tepelného hospodářství Prachatice, s.r.o. a vyúčtování Gan Top, a.s.

 

Zde naleznete tabulku vypracovanou Tepelným hospodářstvím, panem Ing. Václavem Kubartem.

V původních grafech jsou srovnávány náklady na tepelnou energii na topení v objektech a ohřev TUV. Proto zde nejsou náklady na samotnou vodu. Tzn. neplatí, že by byly srovnávány hrušky s jablky.

V tabulce je více dat. Skutečnost je, že máme jen dva roky na srovnávání údajů, což je krátká doba a souhlasím, že dům, který 1 měsíc provozoval Gan Top (čp. 663, 664) neumožňuje jasné srovnání, protože onen jeden měsíc není samostatně firmou Gan Top, a.s.  vyúčtován v roce 2011. Také souhlasím, že vždy mohou být určité odchylky od chování jednotlivců, ale jak ukazují data, nejsou v případech domů, které zásobuje Tepelné hospodářství Prachatice, s.r.o. meziročně nijak významné. A to jak u topení, tak u spotřeby tepla na ohřev TUV a ve spotřebě vody samotné.

Zdá se, že důvodem, proč domy (resp. dům čp. 686, 687, protože čp. 663, 664 opravdu nejde podrobně srovnat), které zásobuje Gan Top, a.s. platí celkové podobné náklady jako ty, které zásobuje TH, je skutečnost, že v roce 2012 měly větší spotřebu energie - gigajoulů na topení i TUV než domy zásobované tepelným hospodářstvím, kde byly objemy spotřeby energie meziročně v podstatě stejné.

Původní článek a ani tento není útokem na firmu Gan Top, ale chtěl upozornit na skutečnost, že tento způsob vytápění pomocí tepelných čerpadel některých vybraných domů (myšleno technicky vhodných pro tento způsob vytápění), nevede k významné úspoře oproti domům vytápěným CZT a v době, kdy se řeší efektivita celé soustavy, je to myslím důležité říci.

K soustavě jako celku - píšete, abych se jel podívat do Netolic, kde nechali soustavu rozpadnout. Samozřejmě je to cesta. Ale domýšlíte, co se stane u nás, kde je centrálním zásobováním tepla obsluhováno podstatně více objektů, pokud by opravdu soustava jako celek přestala existovat? Kde vezmou majitelé domů - ať město, družstvo či soukromé osoby najednou prostředky - většinou statisíce korun na nové zdroje tepla?  Jak se budou topit objekty, kde nelze použít zmiňovaná tepelná čerpadla, protože mají velké tepelné ztráty - radnice, divadlo, Národní dům, školy....?

Dále jsou na místě argumenty, které na první pohled nevidíme, ale zvykli jsme si na ně - čisté ovzduší oproti době, kdy se topilo uhlím v ZVVZ. Pokud by došlo k převodu objektů na lokální  topení plynem nebo biomasou - opět dojde k zhoršení ovzduší, pokud se masivně začne topit v malých kotelnách a spaliny tak zvýší výskyt škodlivin v ovzduší ve městě. O záměně za topení el. energií nemluvím, to je  cesta, která nemá ekonomický cíl.

Proto ty "jakešovské výroky", jak jste napsali, protože nejméně špatnou cestou za stávající technologické úrovně je zefektivnění soustavy dálkového topení tak, aby celkové náklady odběratelům klesly, pokud možno, co nejvíce.

Narozdíl od vás se snažím a jako zastupitel a představitel města se i musím dívat na problematiku jako celek a ne jen na dílčí řešení. Ve městě nejsou jen dobré domy, ale i ty horší.

Přeji vám oběma pevné zdraví a hodně úspěchů v osobní i pracovním životě.

 

Robert Zeman

 

 

Reakce Jiřího Hagary a Milana Haranta na původní článek uveřejněná na www.prachatice.eu

 

Původní článek uveřejněný na www.prachatice.eu