PRO Prachatice a komunální volby 2014 - 2018

19.10.2013 10:48

 

Vážené čtenářky a čtenáři našich stránek,

 

sdružení nezávislých kandidátů PRO Prachatice  bude nabízet své vize a především práci pro Prachatice i v dalším volebním období 2014 -2018.

Proto Vás brzy začneme seznamovat s naším programem a lidmi, kteří jej chtějí realizovat ve všech úrovních pracovního nasazení a možností - v roli zastupitelů, členů výborů zastupitelstva, komisí rady i jako prostí, ale vážení dobrovolníci.

 

Neočekávejte od nás zásadní zvraty v nahlížení na řešení problémů spojených s chodem města Prachatice.

 

Tak jako stávající volební program bude ten pro následující období založen na normáním pohledu lidí, kteří ze své osobní zkušenosti ví, že jedině šetrný způsob hospodaření umožňuje trvalý rozvoj bez nebezpečí nenadálých finančních krizí a problémů.

 

Budeme pokračovat a zlepšovat proces transparentních výběrových řízeních, kdy brzy budeme mít k dispozici výsledky 4 let reálných zkušeností a dat, která jsou veřejně přístupná a jasně ukazují, že tento sytém umožnil výrazně zvýšit tvorbu hodnot v našem městě. Nedílnou součástí bude snaha zvýšení účinnosti vnitřní kontroly, aby nemohlo docházet k zadávání zakázek způsobem, jakým byly zadány např. zakázky na překlad knih o Janu Nepomuku Neumannovi v minulém volebním období. Takovou podrobnou kontrolu nyní nemáme, přestože jsem na to vícekrát na místech k tomu určených upozorňoval.

 

I nadále chceme prosazovat co nejnižší nákladové zatížení občanů a podnikatelských subjektů ve městě Prachatice. Tzn. nezvyšování komerčních nájmů, místních daní a poplatků. Dále citlivé zvážení reálných možností pro podnikání ve městě - mnohdy se ukazuje, že stávající úroveň podnikatelských nájmů, byť se léta nezvyšovaly, může vést k ukončení činností zavedených firem.

Budiž nám smutným mementem ukončení činnosti SOA Zlatá stezka, kdy jsme nebyli schopni dočasně snížit nájem tomuto subjektu - výsledek jen v ekonomické rovině je ten, že místo příjmů máme zhruba  minus 80 tisíc  Kč na temperování objektu, který je druhý rok prázdný. Tzn. i nulový nájem by byl efektivnější nežli ztráta... A to nepíši o zániku několika pracovních míst a dalších negativních externalitách...

 

Budeme chtít snížení nájmů pro občany v obecních bytech, i když to není náš původní volební bod programu, byť jsem o tom sám psal již v roce 2009 v článku uveřejněném na PrachatickoNews. Základní způsob, který budeme chtít navrhnout, je obdobný jako ten, co jsem popsal ve svých postřezích 31.12.2012 a který jsme nabízeli k řešení v koalici, ale nebyl přijat. Proč snížení? Především ze dvou základních racionálních důvodů. Není důvod zrychleně obnovovat bytový fond, naopak je na místě zkusit posílit spotřebu v naší místní ekonomice - peníze, které zbydou lidem bydlícím v obecních bytech, mohou částečně navýšit tržby v restauracích,  místních obchodech a službách. Ale především zbydou každému občanovi a ten je může vydat dle svých uvážených rozhodnutí. Další je sociální aspekt - nemyslíme si, že je cesta, aby byty, které jsou větší, byly prázné a lidé se sestěhovávali do menších, když to není nezbytně nutné. Je to cesta proti času zpět, která může napomáhat krizím v rodině, rozpadům vztahů atd. Nemyslíme si, že běžní lidé chtějí chodit pro dávky, aby pokryli náklady na bydlení. Když jsem dvakrát ve svém životě čerpal podporu v nezaměstnanosti, nijak mi to netěšilo a spíše jsem se za to styděl, protože jsem měl pocit, že jsem společnosti k ničemu. Myslím, že obdobně to vidí - může vidět více lidí - otců, manželů, maminek, manželek bydlících nejen v obecních bytech...

 

Zkrátka chceme pokračovat v práci a realizaci myšlenek a vizí, které mají za cíl zlepšovat život občanů v Prachaticích, ne jen opravy silnic, chodníků a výstavbu nových objektů. Ty mají být ku prospěchu nás Prachatičanů, nikoliv, abychom byli my Prachatičané pro ně kulisou...

 

Vážené čtenářky a čtenáři, těšíme se na Váš zájem a hodnocení našeho budoucího i stávajícího programu, ale především vykonané práce, protože to je nakonec to podstatné. Dlouhé proslovy, stříhání pásek, názory bez každodenní a mravenčí činnosti ještě nikdy nic pořádného lidu nepřinesly a nevytvořily...

 

 

Robert Zeman, lídr PRO Prachatice a místostarosta města Prachatice