Robert Zeman: Prachatice - město studií, avšak bez lidí?

26.06.2016 08:58

 

Na jednání zastupitelstva 21. června současné vedení města představilo vedle studie na bazén i tu letního kina. Je zajímavá, realizace by vyšla na cca 20 mil. Kč.

 

Máme v různé míře rozpracované studie na knihovnu, skate park, Malé náměstí, sjezdovku na Libín, letní kino, revitalizaci bazénu, uvažuje se o koupi bývalého sekretu a jistě jsem na něco zapomněl. Kromě skate parku a knihovny v bývalé hasičárně jsou ostatní studie dílem vůle současné koalice.

 

Všechny zmiňované projekty mají dva společné jmenovatele: jsou v podstatě nadstavbové a v případě realizace spíše nákladné.

 

Vyvstává praktická otázka, co je vůbec pro  dvanáctitisícové město reálné - v řádu více let to je jeden - dva projekty, které jsme schopni z finančních hledisek dotáhnout, ať to bude cokoliv. Zbytek jsou nereálná přání, a tím pádem i dnes vyhozené prostředky.

 

Toto vedení města, tato koalice to ví stejně dobře jako já, jen je pro ní možné budování těchto svým způsobem  svých "pomníků" prioritou před projekty, které mají přímý dopad na občany a jejich kvalitu života, udržení obyvatel a jejich stabilizaci ve městě.

 

Takové projekty v postatě žádné nejsou. 

 

Slovně nadále deklarují snahu o nabídku parcel ke stavění na Cvrčkově, ale páteřní komunikaci, resp. křižovatku u Tribase neplánují a stejně tak je v nedohlednu reálná možnost pozemky zakoupit.

Dopravní situace ve Vodňanské je nezajímá, prázné budovy, které stojí statisíce korun jen temperovat neřeší - nejsou dost dobré k přestavbě na knihovnu, přesunu Dřípatky atd.

Bikové tratě usnuly - dva roky a nic. Střelnice zůstává na místě uprostřed zástavby  s tím rozdílem, že nyní jsou mezilidské vztahy díky neschopnosti tohoto vedení nalézt funkční řešení různě vypjaté a stav, kdy nebude možné ve městě z tohoto důvodu stavět reálně blízký. Nejenom mladí lidé ve vile nebo skejťáci jsou frustrovaní, jak nulový dopad mají jejich normální lidské a aktivní snahy na rozhodování o jejich záležitostech.

 

Nájemné  v obecních bytech lidé neřeší, protože nejsou hloupí a ví, že se nic nezmění. Pokud vím, situace se zhoršila - již nejsou prázdé především velké byty, ale i malé, což je jasný signál, jak slabá a nesprávná je politika držení vysokého nájemného bez ohledu na souvislosti, přirozené společenské i ekonomické zákonitosti i trendy okolo nás.


Jsme malé město, jakých je tisíce a v mnohém se potýkáme a potýkat budeme s podobnými problémy.  Především společenskými  - odchod lidí (především mladých a schopných)  do měst, mizení pracovních pozic z důvodu automatizace, globalizace, která přinesla v mnohém ztrátu selských návyků, na základě kterým jsme dokázali  z generace na generaci žít po staletí.

 

Zkrátka s politikou "dláždění funkčních chodníků" nemáme šanci  již i v krátkodobém horizontu  uspět.

 

Cesta je naopak kousek po kousku, přirozeně - ne příkazy a naopak motivací hmotnou i morální, obnovovat selský přístup k životu, přirozený komunitní život. Uvědomění si, že si musíme pomáhat, i když se nám nechce a je to nevýhodné - z rozumu.

 

Tak jako v minulosti, kdy lidé společně kosili louky a sušili seno ne proto, že byli tak nesobečtí, ale proto, že to byla nutnost, aby přežili - hladomory i ubránili své vesnice, svůj životní prostor, svůj životní styl.

 

My to máme v době, kdy je dostupné v podstatě vše, mnohem složitější k uvědomění si podobné nutnosti, ale jiná cesta než zase být občansky bližší, myslet nejenom na své zájmy, myslím není - z rozumu, nikoliv pocitů.

 

Robert Zeman, zastupitel města Prachatice