Pomlouval jsem radní R. Štemberkovou?

09.06.2013 20:41

Radní R. Štemberková ve vysílání Studia JVP, tvrdí, kromě jiných obvinění, že ji pomlouvám, když se domnívám, že nestandardně zadávala veřejné zakázky. Měl bych se jí, její rodině a zastupitelům omluvit za pomluvu.

 

Neomluvím se na základě těchto důvodů:

 

V květnu 2011 obdržel starosta města M. Malý, tajemník MěÚ Karel Pašek, zastupující vedoucí odboru kultury paní J. Dolešková a já odpověď na můj emailový dotaz, jak je to s překlady k životopisné knize JNN od firmy Písmenka, v.o.s. V emailech firmy Písmenka je uvedeno, že je jen přefakturační firmou a překlady nasmlouval odbor kultury, kdy manžel paní vedoucí Štemberkové obdržel za překlad do německého jazyka více jak dvojnásobnou částku oproti překladatelce do angličtiny. Emaily naleznete zde a zde.

 

Dotázal jsem se právníka města, který zaslal odpověď (zde), že mohlo dojít ke spáchání trestného činu. S odpovědí byli seznámeni členové rady města. Rada svým usnesením požádala kontrolní výbor zastupitelstva o prověření případu.

 

Ten rozhodl, že je možné takto zadat tuto zakázku, stanovisko naleznete zde. Z tohoto důvodu jsem se zdržel hlasování  k tomuto jednání zastupitelstva bodu já i kolegové zastupitelé sdružení nezávislých kandidátů PRO Prachatice -  A. Tajanovská, K. Štepán, M. Gros  a zastupitelé TOP09 H. Mrázová a Z. Koptíková. Ostatní přítomní zastupitelé zprávu vzali na vědomí. Viz usnesení 246/2012 z 10. zasedání zastupitelstva 30.1.2012.

 

Na dotaz na diskusním foru města Prachatice jsem na jaře roku 2012 odpověděl, že se domnívám, že překlady nebyly standardně zadané. Dotaz i odpověď naleznete zde.

 

Po zveřejnění příspěvku na disk. foru mě za několik dnů  kontaktovala Policie ČR a začala věc šetřit.

 

Na podzim roku 2012 byla zahájena na městském úřadu kontrola z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která prověřovala zadání teto zakázky. Odeslal jsem kontrolorům emaily, kde informuji pracovníky o okolnostech případu. Emailovou korespondenci naleznete zde a zde. Výsledek kontroly se těmito informacemi nezabývá a konstatuje, že zadání zakázek bylo v souladu s interními předpisy města a zákony ČR. Protokol naleznete zde.

 

Jeden z kontrolorů, Ing. Tomáš Fiala na sálové kopané organizované městem Prachatice v dubnu 2013 konstatoval, že nic jiného dělat nemohli; odeslal jsem mu odpověď a vedli jsme krátkou debatu skrze emaily. Emailovou korespondenci naleznete zde.

 

V květnu 2013 jsem sdělil v rozhovoru pro Studio JVP, který naleznete zde, že paní kolegyně Štemberková přestože sama nestandardně zadávala překlady, kritizuje pana Pilouška za špatné vedení organizace KIS.

 

Její reakce byla taková, naleznete  zde , že vše bylo v pořádku a jen ji pomlouvám. Má odpověď byla, že zveřejním všechny dokumenty, které jsem získal při výkonu funkce místostarosty, kterými chci dokázat, že má tvrzení o nestandardním zadávání zakázek nebyly pomluvou. A to včetně protokolu o odložení trestního stíhání Policií ČR, který naleznete  zde  a který jsem obdržel od tajemníka úřadu 4.6.2013.

 

Dle mého názoru je z dokumentů patrné, že paní radní R. Štemberková, když zastávala funkci vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu, zadala překlady knih o JNN nestandardně, avšak kontrola Ministerstva pro místní rozvoj ČR pochybení v zadávání zakázek - především vědomé zastření skutečného dodavatele zakázky nebrala v potaz a Policie ČR  na základě tohoto posudku ukončila trestní stíhání.

 

Naše společnost tak legitimizuje jednání kohokoliv, kdo dle mého názoru naprosto nemorálně, ale dle rozhodnutí orgánů veřejné moci České republiky legálně může přes třetí osobu obohacovat sebe a svou rodinu z veřejných zdrojů, v tomto případě z rozpočtu města Prachatice a dotačních prostředků EU.

 

S tím nemohu jako zastupitel a veřejný činitel souhlasit. Také nevidím za dané situace jinou cestu, jak se bránit nařčení z pomluvy než zveřejnění materiálů, o kterých se domnívám, že vyvrací tvrzení paní radní Štemberkové, že ji pomlouvám.

 

Jsem připraven nést následky svého rozhodnutí - žalobu ze strany paní Štemberkové nebo kohokoliv jiného, odsouzení z řad zastupitelů, protože radní Růžena Štemberková je z pohledu orgánů veřejné moci České republiky nevinná.

 

 

Robert Zeman, místostarosta města Prachatice