Parkovací místa, veřejný dohled nad prostředky na vodní hospodářství a městské byty, přidělování dotací městem - naše materiály k projednání na ZM 16.9.2019

10.09.2019 15:48

Dámy a pánové, milí spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na 8. jednání zastupitelstva města Prachatice, které proběhne 16.9.2019 od 16:00 v sále Národního domu. Naše žádosti na zveřejňování neutajených materiálů pro jednání zastupitelstva zůstávají vedením města bohužel stále nevyslyšeny a z toho důvodu Vám budeme pravidelně na našich webových stránkách a FB přinášet a zveřejňovat návrhy pro jednání zastupitelů PRO Prachatic Roberta Zemana a Júsufa Traore.

Jelikož jsme si vědomi, že nebude ve Vašich časových, a možná mnohdy i nervových, možnostech účastnit se jednání zastupitelstev, pokusíme se Vám vždy rovněž ve zkratce přiblížit zásadní body jednání.

 

Naše návrhy k projednání:

15._Veřejný_dohled_nad_financováním_vodohospodářského_majetku_a_bytového_i_nebytového_fondu_města_Prachatice.pdf (442273)
16._Rozšíření_počtu_míst_a_možností_parkovaní_v_Prachaticích_-_zdvořilá_výzva_k_aktivitě_města_Prachatice.pdf (186607)
18._Programová_dotace_města_Prachatice_na_podporu_sociálních_služeb_pro_rok_2020.pdf (3255106)


Přejeme příjemný zbytek dne

Robert Zeman a Júsuf Traore