Palivové dřevo pro Prachatice - topné období 2014

02.10.2013 06:15

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

 

dovolte mi krátce představit pilotní projekt, který by měl být od listopadu 2013 realizován Městskými lesy Prachatice, s.r.o. a  Technickými službami Prachatice, s.r.o.

 

Předmět pilotního projektu

Využít vlastní dřevní hmoty pro výrobu palivového dřeva pro občany Prachatic bez nutnosti dotací výroby a distribuce palivového dřeva  zákazníkům - občanům města Prachatice. Přidaná hodnota je ve službě a jistotě dodání paliva pro občany, kteří jej využívají.


Cena

Cena bude kalkulovaná z tržní ceny dřevní hmoty dodané Městskými lesy Prachytice, s.r.o., nákladů na seštípání externí firmou, režií a náklady na dopravu od Technických služeb Prachatice, s.r.o.

Cena 1 sypaného prostorového metru naštípaného měkkého palivového dřeva by neměla přesáhnout tisíc Kč včetně dopravy na místo v rámci katastru města Prachatice.  Tzn. cena 1 kW potom odpovídá cca 1,30 Kč.


Cena by měla být maximální pro rok 2014 a pokrýt rizika a naopak by mohla být snížena, pokud z VŘ vzejde levnější štípání, bude nižší cena dřevní hmoty na trhu, ze které bude palivové dřevo vyrobené.


Administrace pilotního projektu

Sběr objednávek na dodání palivového dřeva v začátku roku 2014 na předepsaném formuláři bude probíhat  v listopadu 2013 na základě infomací uveřejněných v listopadovém Radničním listu, webu města i technických služeb.  Místem předání listinné objednávky bude určené místo na radnici a TS Prachatice. V případě převisu poptávky nad nabídkou budou uspokojeni nejprve občané města a majitelé nemovitostí, kteří prokazatelně dřevem topí.

Projekt bude následně vyhodnocen - buď bude pokračovat dále nebo ukončen.
 


Robert Zeman, místostarosta města