Omezení dopravy okolo ZŠ Vodňanská pro pro dopravu nad 12 t nebude

31.01.2017 08:28

Vážení obyvatelé Prachatic, vážené čtenářky a čtenáři,

 

Zde naleznete výrok silničního správního úřadu, kterým nevyhověl žádosti o zákaz tranzitu nákladních automobilů nad 12 t okolo ZŠ Vodňanská.

 

Respektuji jej - úřad vnímá svobodu dopravy a její stávající stav jako vyšší veřejný zájem a argumenty, které jsem předložil, mají pro něj nižší  sílu.

 

Děkuji také každému, kdo si našel čas a zájem se k problematice vyjádřit, sdělit svůj názor na tuto veskrze veřejnou problematiku.  To se vedení města, radě našeho města nepovedlo. Narozdíl od obce Vitějovice a Strunkovice nad Blanicí. Pravda je také, že ani sama ZŠ Vodňanská, které by se omezení těžké dopravy dotknulo v pozitivním slova smyslu nejvíce, se nijak v rámci správního procesu nevyjádřila.

 

Pevně věřím, že tedy nadále nebudeme volat po rychlém zklidnění dopravy okolo školy i ve Starých Prachaticích a Ostrově, neboť toto byla na myslím hodně let jediná možnost, jak to částečně řešit. Obchvat totiž léta nebude, pokud vůbec bude a ví to každý z nás, kdo se problematikou zabývá.

 

Robert Zeman, zastupitel města Prachatice