Ohlednutí za rokem 2012

31.12.2012 17:58

Podobně jako v loňském roce si dovolím proběhlý čas zhodnotit, vzpomenout si na důležité věci, které se povedly a zároveň nezapomenout na nedostatky, které  nejen mě v práci zastupitele a místostarosty města Prachatice v roce 2012 provázely.

 

V lednu jsme dokončili proces koncesního řízení na provozovatele vodního hospodářství v Prachaticích. Zvítězila firma ČEVAK, stávající provozovatel, který dal nižší cenu než naše Technické služby Prachatice, s.r.o., které zpracovaly nabídku v rámci pracovní skupiny, ve které byly zastoupeny všechny politické subjekty. Společně s kolegy z PRO Prachatice jsme se nakonec rozhodli podpořit variantu vítěznou a to  především z důvodu, že je levnější pro odběratele. Zároveň jsme se stali předmětem kritiky především kolegyně Krejsové, že jsme nenaplnili náš volební program. V tomto má pravdu, protože v programu máme provozování městskou firmou. Avšak jako prostředek pro možnou  levnější vodu, nikoliv jako cíl provozování městskou firmou za každou cenu. Čas ukáže, zda jsme se spolu s dalšími zastupiteli, kteří podpořili toto řešení, rozhodli úplně špatně nebo ne.

 

Na jaře jsme se také intenzivně zabývali nabídkou firmy ČEZ na možné provozování našeho tepelného hospodářství. A to za účelem řešit naší neutěšenou cenovou úroveň. Nakonec žádná skutečná soutěž možných řešení neproběhla a zastupitelstvo se rozhodlo, že budeme nadále provozovat tepelné hospodářství vlastními silami a na vlastní účet si pořídíme kogenerační jednotky. Aby to nebylo tak jednoduché, tak se prostředí ještě zkomplikovalo tím, že na podzim se město dozvědělo, že v Klimě má být zdroj na biomasu, který podle legislativy musí vlastník rozvodné sítě připojit.

 

V květnu začala rekonstrukce Rumpálovy ulice, která patřila k nejnáročnějším akcím, které kdy byly ve městě realizované. Podobně složitá byla rekonstrukce náměstí. Nakonec jsme ji nedokončili v termínu, protože se objevil skalní masiv v konci ulice a  po více jednáních nakonec bude možné se gravitačně připojit pro všechny zbývající domy  za přiměřené vícenáklady, pokud tak budou chtít jejich majitelé učinit.

 

Na podzim jsme také postoupili dále s přípravou na výstavbu nového odpadového dvoru. Podali jsme žádost o dotace a podle bodových kritérií pro získání dotace bychom měli být v případě dostatku finančních prostředků úspěšní. Zadali jsme výběrové řízení na prováděcí projektovou dokumentaci, abychom v příštím roce mohli vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby.

 

V řešení rozvoje lokality Pod Cvrčkovem jsme postoupili zase o kousek dále.  Povedlo se najít místo na přemístění střelnice a dohodu o financování, která je jednoduchá. Město odkoupí střelnici s pozemky a prodá pozemek na výstavbu nové střelnice u Feferského rybníčku za stejných podmínek.

Také jsme na závěrečném zastupitelstvu rozhodli o vykoupení pozemků pod komunikacemi Duhová, slunečná a Na Sadech před Kůtů od soukromého vlastníka. Pozemky pod ulicemi Duhová a Slunečná si zaplatili občané, kteří zde žijí. Zbývá vykoupit kus pozemku pod komunikací u firmy Tribase a zahájit debatu o tom, jakým způsobem připravíme parcely k individuální výstavbě. Zda vlastními silami nebo developerským způsobem.  Jestliže jsme ale zvládli komplikovanou rekonstrukci Rumpálovy ulice sami, mohli bychom zvládnout i stavět sítě a komunikace  i na zelené louce.

 

Během roku se povedlo vyřešit spoustu  maličkostí, které nejsou vidět, ale byly důležité pro jednotlivé občany. Od ankety o zachování dětského hřiště u Králů naproti konci ulice Černohorská přes dotazování občanů na připojení na případnou kanalizaci na Libínském Sedle po vyhlášení soutěže České televize na výstavbu dokrývače TV signálu v Prachaticích. Zde nás ale čeká ještě rozhodnout jak se postavíme k dalším multiplexům, které ČT neprovozuje, aby byl TV signál ve městě kvalitní jako v jiných méně komplikovaných lokalitách.

 

To vše na základě  rozpočtu, který nás nezadlužil, naopak bude přebytkový, byť částečně z důvodu nerozpočtovaných příjmů dotací z loňského roku na zateplení ZŠ Vodňanská a č.p. 1008-1009.

 

Co se nevedlo? Nájmy zůstávají beze změny, i když to není nutné. Bytové družstvo Husinec má  platby uživatelů bytů na správu a rekonstrukce bytového fondu výrazně nižší než jsou v městských bytech. Pokud bychom našli shodu a nájmy zlevnili, získali by uživatelé městských bytů volné finanční prostředky, které by určitě, i když třeba jen částečně, pomohly místní ekonomice zvýšením spotřeby.

 

Problematika tepelného hospodářství není zdaleka vyřešená a stále existuje velký prostor jak pro konkurenci v oblasti tepelných čerpadel, která může každým odebraným domem zhoršit ekonomiku soustavy, tak i prostor pro možné velké problémy s finanční stabilitou celého tepelného hospodářství, pokud  se zamýšlené mnohamilionové investice z různých důvodů nepovede uhradit z provozu celé soustavy.

 

Komunikace se mezi námi politiky příliš nezlepšila.

 

Přesto si stále myslím, že mandát, který nám byl občany ve volbách svěřen není určen k boji s kolegy, ale naopak výsada a závazek pro zlepšování životní úrovně nás občanů Prachatic. Vše je jen v našich rukou a jsme to my současní zastupitelé, kteří za město nesou odpovědnost, za jeho rozvoj jak materiální, tak i morální.

 

Přeji nám všem klidný a úspěšný rok 2013.

 

 

Robert Zeman, lídr PRO Prachatice a místostarosta města Prachatice