Ohlédnutí za prvním poločasem komise sociální a prevence kriminality

01.02.2013 18:38

KoSoPrK (Komise Sociální a Prevence Kriminality) jak tuto komisi nazval jeden z jejích členů, započala svoji cestu v březnu roku 2011. Jednalo se komisi složenou ze dvou bývalých komisí, a to komise sociální a komise prevence kriminality…

 

V rámci prvních krůčků si naše komise sama nastavila náplň činnosti a oblasti, ve kterých se bude aktivně podílet na zkvalitnění života občanů Prachatic. Mezi tyto oblasti patřilo zejména

- řešení a zabývání se podněty občanů na poli sociálním (zejména v oblasti děti a rodiny, lidé s handicapem, lidé v akutní sociální krizi, senioři + aktuální témata – romská problematika, drogová oblast atd.)

- posuzování vhodnosti žádostí o přidělení bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou na Skalce a SNP Prachatice

- spolupráce se státními a nestátními orgány a institucemi v sociální oblasti

- stanovení priorit a potřeb prevence kriminality ve vztahu k široké veřejnosti

- příprava a podávání žádostí o finanční příspěvky v oblasti prevence kriminality

 

Od počátku se komise chtěla vymezit vůči pojmu „komise pro komisi“, jak ji někteří nazývali. „Snažili jsme se nesedět jen u stolu a papíru, ale opravdu vyrazit k lidem a s lidmi…“ kvituje aktivity komise její členka Zdena Hrůzová.

 

Komise za necelé dva roky svého fungování navštívila v rámci svých jednání DDM Prachatice, Mateřské centrum Sluníčko, Městskou knihovnu, Komunitní místnost zdravotně postižených a seniorů, DPS Skalka, Hotel Albatros Relax nebo nový objekt Portusu Prachatice. Jelikož jsme si ale vědomi faktu, že důležité nejsou jen stavby a místa, ale především lidé, účastnili se komise rovněž zástupci nejrůznějších organizací, působících v oblasti sociální, volnočasové či prevence kriminality. Není možné jmenovat všechny, ale namátkou mezi ně patří např. Daniel Randák (šéf kontaktního centra v Prachaticích), Jiří Machart (šéf DDM), Dana Vidlášová (šéfová DPS Skalka) a mnoho dalších.

 

Mnohý čtenář by zhruba v polovině mého ohlédnutí mohl usoudit, že komise sociální a prevence kriminality pouze neustále někoho navštěvovala nebo byla navštěvována. Opak je ale pravdou. Aktivity KSPK je možné rozdělit zhruba do čtyř oblastí (byť si plně uvědomuji, že toto rozdělení je velice strohé).

 

Jako jeden z prvních cílů si komise vytyčila INFORMOVANOST. Tento obecný pojem komise pojala ve smyslu maximální informovanosti široké veřejnosti o nabídce sociálních služeb či informací z oblasti prevence kriminality ve městě Prachatice, k čemuž slouží informační panel umístěný v centru města a zároveň několikrát avízovaná snaha získávat informace a podněty přímo od občanů město a to formou různorodých kampaní, zřízení mailového kontaktu nebo fyzické schránky na MěÚ Prachatice.

 

Další z významných aktivit bylo POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ o přidělení bytů zvláštního určení DPS Skalka, DPS na SNP a zařazování čekatelů do užších a širších pořadníků zájemců o byt. Musím přiznat, že toto téma je pro mne po celou dobu trvání komise velkou neznámou, ale snažím se při rozhodování řídit vždy perfektně připravenými materiály paní Voráčkové a názory mnohem zkušenějších kolegů. 

 

Významnou oblastí činnosti je rovněž ZPRACOVÁNÍ GRNATOVÝCH VÝZEV prevence kriminality. Za dva roky svého působení komise prohlasovala a zfinalizovala 3 komplexní projekty prevence kriminality (3 P pro Prachatice, 4 P pro Prachatice a 5 P pro Prachatice). Vždy se jednalo o kvalitní a skvěle připravené projekty, které se zabývaly zejména sociální prevencí u dětí, mladistvých a seniorů.

 

Ve výčtu aktivit nemohu opomenout snahu komise o systém transparentního financování sociální služeb ve městě Prachatice (mimojiné jediné zadání ze strany rady Města Prachatice). Přes velké úsilí a snahu mnohých lidí nebylo doporučení komise ani v nejmenším vyslyšeno. Nevím, zda byl tento výsledek dílem neznalosti, hlouposti nebo nechuti, ale bohužel je takový, jaký je (čili žádný) a já mohu jen doufat, že další komisi sociální a prevence kriminality bude její „mateřská“ rada více důvěřovat.

 

Na závěr bych rád zdůraznil dva nejpodstatnější faktory KSPK, které vlastně součástí samotné komise nejsou. Nebýt ale těchto dvou lidí, pochybuji o tom, že by komise mohla vůbec fungovat. Obě tyto osoby svým přehledem, ochotou, rázností a především nehranou oddaností věci, držely naší komisi nad vodou. Jsou jimi garant komise paní Rabenhauptová a nikdy nechybějící „host“ paní Hauptmanová.

 

V dalším poločase pevně doufám, že bude komise fungovat minimálně stejně jako v poločase prvním a snad se nám podaří pro Prachatice ještě něco udělat než nás „rozpustí a vypustí“ …

 

Júsuf Traore, předseda komise sociální a prevence kriminality