Odpovědi starosty Martina Malého na dotazy z lednového zastupitelstva

24.02.2015 12:38

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
 
obdržel jsem  odpověď na dotazy vznesené na lednovém zastupitelstvu. Jsou vepsané k mým dotazům. O odpovědích, argumentech, jejich logičnosti nechť si každý udělá úsudek sám.

 

Odpověď naleznete zde.

Martin Malý, resp. rada města, která odpovědi usnesením schválila, se v některých odpovědích ptá, proč jsem požadovaná řešení sám neinicioval v minulém období.
 
Rado města, učiněné náměty a dotazy pro nás nejsou pouhou politickou hrou, ale oprávněným nástrojem pro zkvalitňování života občanů našeho města.  Jde o naplňování tak či onak volebních programů členů vaší koalice pro toto období, jenž jsou obdobné jako naše představy, jak je uvedeno v dotazech. Proto jsem se ptal, zda je budete realizovat - nebudete, jak jste odepsali. Prostě jste jen obalamutili své voliče.


Za opravdu úsměvná považuji závěrečná slova  dokumentu o tom, jak je město nadstandardně transparentní při zadávání veřejných zakázek -  pravidla - směrnice č. 5/2011 vznikla pouze díky iniciativě PRO Prachatice. Dáváte si však práci s jejím naplňováním a kontrolou?

Sám Martin Malý ji při schvalování v radě města svým hlasem nepodpořil, přestože při povolebním vyjednávání s PRO Prachatice v roce 2010 slíbil coby lídr ODS podpořit transparentnost zadávání veřejných zakázek.


O povolení znaku Města Prachatice na vizitkách vás, rado města,  již žádat nebudu, nemám jediný objektivní důvod, tak znovu činit - na konferenci v Římě, kde jsem prezentoval naše město a práci mnoha jeho obyvatel, jsem totiž mohl být jen proto, že jsem zastupitel, což je ale patrné již ze žádostí, z nichž citujete ve své odpovědi.

 

 

S přáním hezkého dne Robert Zeman, zastupitel města Prachatice