Odpověď na otevřený dopis paní Evy Novotné zastupitelům města Prachatice

05.08.2012 21:22

Dobrý den paní Novotná,

 

odeslala jste emailem     otevřený dopis zastupitelům   , ve kterém píšete z  velké části o mně. Dovolte mi několik faktů.

 

Vodní hospodářství

Zopakuji to, co jsem říkal na zastupitelstvu na dotaz zastupitele Mgr. Roháčka, když se mě dotazoval, co na mé - naše rozhodnutí řeknou voliči. Po proběhlé soutěži máte dvě možnosti. Upřednostnit ideologii, své přání na úkor odběratele, jakkoliv nejde o velký rozdíl v částce nebo zvolit nižší cenu, která vzešla z porovnávání s tím, že jde o externí firmu. Nebo ještě jinak, povýšit vlastní provozování za cíl, bez ohledu na to, že může být dražší pro občany. To platí i o opačném ideovém názoru - mít externí firmu bez ohledu na dopady na odběratele - občany města. Vždy by mělo jít o peněženky lidí, o to aby, platili za náklady na každodenní život co nejméně a měli co nejvyšší životní úroveň.

 

Zvolili jsme nižší cenu pro odběratele a externí provozování také proto, že se nám jako celku nedaří příliš domlouvat nad věcnými problémy a politizují se - výše nájemného ve vodním hospodářství, projekt na odkanalizování Libínského Sedla, atd. Provozovat externí firmou určitě není ideální rozhodnutí, ale při této práci v naprosté většině volíte nejméně špatné řešení s ohledem na mnoho faktorů, které správa věcí veřejných přináší. Nestydím se za něj a pokud se podíváte na naše stránky, chtěli jsme vlastní provozování, protože v době, kdy jsme program psali, byla cena vysoká a právě soutěž přinutila subjekty hledat rezervy. Nezapomeňte prosím, že jsme mezitím přišli o cca 25% odběru vody – Madeta ukončila svou činnost.

 

Jsem připraven snést další věcné a odborné argumenty. Čas ukáže, zda i v jiných oblastech nakonec zvolené externí provozování bude výhodou a to třeba v případě, že klesne odběr vody ve městě oproti předpokladu, dojde k haváriím, které zapříčiní pokutu za znečištění vod, atd.

 

Tepelné hospodářství

Nechtěl jsem nic jiného, než stejně jako u vody udělat soutěž nabídek na provozování tepelného hospodářství od firem, které jsou kapitálově a odborně schopné kvalitně řešit náš problém vysoké ceny, která je nepřijatelná pro odběratele a umožňuje již několik let existující konkurenci převádět jednotlivé bytové domy na jiný druh vytápění a tím se otevřela cesta k možné destabilizaci soustavy a znehodnocení obecního majetku – milionů korun, které byly do soustavy v minulosti investované. A po výsledcích soutěže rozhodnout, co podnikneme, jakou cestou se dáme, až budeme znát nabízené ceny, podmínky a další technické a ekonomické parametry.

 

Prvotní nabídky, resp. indikativní nabídka ČEZu ukazovala, že mohou vzejít ze soutěže cenově zajímavá řešení pro odběratele. Nedělat soutěž a sami si pořídit kogenerace je řešení, které schválilo zastupitelstvo a které respektuji (hlasoval jsem pro tento projekt ve valné hromadě, kde mám společně s ostatními radními plnou majetkovou odpovědnost za škody způsobené vlastníkovi), jakkoliv jej nepovažuji za vhodné v naší situaci, protože kromě jiných aspektů neřeší stávající konkurenci, která i přes předpokládanou cca 25 mil. investici bude v ceně dodávky tepla nižší. Dále s tímto rozhodnutím polemizují i někteří nezávislí odborníci v oblasti teplárenství.

 

Tedy opět jsem se jen snažil hledat cestu, která bude nejvýhodnější - nejlevnější pro odběratele, kterými jsou občané a samo město, protože prostřednictvím škol, bazénu a dalších obecních objektů odebíráme nezanedbatelné množství tepla. Samozřejmě vše s garancí kvality dodávek tepla.

 

Nikdy jsem nehovořil o prodeji soustavy, pouze o pronájmu a všichni, se kterými jsem jednal, to velmi dobře vědí a považuji za naprosto nefér mi toto podsouvat do úst.

 

Nájemné městských bytů

Určitě je zde prostor k jeho snížení a to buď plošnému nebo u větších bytů či podle jiného racionálního klíče. Vzhledem k výrazně nižším cenám stavebních prací se domnívám, že snížení o čtvrtinu na cenu 37, 38, 39, 40... Kč/m2 neohrozí množství a kvalitu oprav. Případně jich bude o něco méně. Podpůrným argumentem je zařazování nových akcí k realizaci do rozpočtu MSDB, tedy za stejný objem financí se dělá více práce.

 

Největší koaliční partner si při povolebních jednáních vymínil, že nesnižovat nájem je pro něj důležité a toto stanovisko přes mnohá jednání nezměnil. Proto zatím ke snížení nedošlo, byť dle mého názoru hraje výše nájemného svou negativní roli při některých odchodech občanů z Prachatic, kteří zde léta žili a nyní hledají ekonomicky vhodnější bydlení. Pro město je to problém z hlediska lokální ekonomiky, ale i sociologických a sociálních hledisek.

 

Prodej bytů

Nebráníme se prodeji, pokud o to budou mít nájemníci sami zájem a ten někteří soustavně projevují. Určitě si dovedu představit prodej celého domu za cenu, která bude motivační, tzn. cca o 30% nižší než tržní a zároveň nebude nepřiměřeně nízká. Pravidla připravuje koaliční partner - ODS, který  podmínky prodeje připravuje a měli bychom je v nejbližší době začít projednávat.

 

Soutěže

Proč to vše považuji za důležité a chci tolik soutěžit? Protože součet nákladů, které můžeme ovlivnit, aby byly při zachování kvality co nejnižší, je to, co občany zajímá především, to si myslím a to se snažím. A co město potřebuje pro své občany zajistit?

 

Konkurenceschopnost v nákladech na každodenní žití oproti jiným městům. A ne lpění na ideologických základech jak vlastního provozování za každou cenu, tak lpění na vysokých příjmech pro obec bez ohledu na ekonomickou realitu a skutečnou koupěschopnost obyvatel našeho města. Způsob zajištění akcí - provozování vodního hospodářství, dodávek tepla, atd., je prostředkem, neměl by být cílem. Každý z nás si přece dogmaticky nepeče třeba housky jen doma nebo je jen kupuje, ale vždy se rozhodujeme podle mnoha dalších faktorů, kdy cena patří mezi ty hlavní.

 

Má úplatnost firmami

Čím dál více slyším z povídání okolo mě, že jsem tu uplacen od Energie AG, tu od ČEZu, a já nevím ještě koho jiného. Jak se bránit takovým špinavým pomluvám, které dotyční, kteří je pouští mezi lidi, nejsou schopni říci mně do očí nebo ještě lépe Policii ČR? Bránit se tomu nelze. Jen mít čisté svědomí.

 

Nikdy jsem nevzal ani korunu úplatku a ani nevezmu. To je vše, co mohu říci a udělat za takové situace. Tedy alespoň do doby, než někdo veřejně – doložitelným způsobem ono obvinění vznese. Než najde někdo z těch, kteří je slyší, sílu dosvědčit u soudu, že to říkal ten a ten. Potom se budu bránit všemi právními prostředky pomluvám a těmto zlým intrikám.

 

Má politická budoucnost

Jestli skončím v propadlišti dějin prachatické komunální politiky nevím, to rozhodnou lidé svými hlasy. Určitě se jich budu opět před samotnými volbami dotazovat, zda mohu vůbec kandidovat a ucházet se o jejich hlas. Pokud podpisy pod petici neposbírám společně s ostatními kolegy z budoucí kandidátky a nedostanu mandát v řádných volbách, tak tuto práci v jakékoliv podobě a úrovni dělat nebudu, protože nebudu mít důvěru občanů. Je to jednoduché.

 

Nejzávažnější, co si odnáším po přečtení Všeho dopisu je skutečnost, že pro Vás je  soukromé vlastnictví, podnikání, svoboda a soutěž činů i myšlenek něco špatného. Problémem naší doby není soukromé vlastnictví, pluralitní společnost, ale jak s tím vším každý z nás zacházíme a ctíme ona psaná i nepsaná pravidla "hry", která ke svobodě nutně patří.

 

Naprosté většině lidí správně vadí korupce, politikaření, neprofesionalita politiků, házení špíny jednoho na druhého. Snažím se tomu bránit a maximálně otevřeně soutěžit vše, co jde, transparentně rozhodovat a argumentovat, neurážet kolegy zastupitele, nepolitikařit, ale pracovat, přinášet myšlenky, projekty k odsouhlasení, realizaci a soutěžit s nimi s ostatními a ne bojovat. Odpovědí je mi však často ne soutěž nápadů a řešení, ale boj, ne nesouhlas s myšlenkami, ale nenávist a snaha o diskreditaci.

 

Strašně nerad to píši, ale mám čím dál více pocit, že pro některé kolegy ze zastupitelstva i spoluobčany mimo ně je stále platné  heslo: “kdo nejde s námi, jde proti nám“.

 

 

Robert Zeman, místostarosta