Názor MV ČR - vedení města je povinné komunikovat a podávat informace zastupiteli

22.01.2015 15:31

 

Vážené čtenářky a čtenáři,

 

dnes jsme obdržel odpověď na dotaz na Ministersvo vnitra ČR ve věci nekomunikace a neposkytnutí informací žádaných od vedení města Prachatice.

 

Podle stanoviska MV ČR je vedení města povinné odpovídat a předávat žádané informace v zákonném termínu.

 

Ze stanoviska (viz Odpověď MV ČR níže):

"Rozsah informací vztahujících se k výkonu funkce člena zastupitelstva obce se však rozhodovací pravomocí zastupitelstva obce nevyčerpává. Mezi informace, které se vztahují k výkonu funkce člena zastupitelstva obce, je nutné zahrnout i ostatní informace, které vypovídají o samosprávných aktivitách jiných obecních orgánů než je zastupitelstvo obce, v nichž však zastupitelstvo obce nemá ani potencionální rozhodovací oprávnění. Jedná se o informace vypovídající o výkonu pravomocí v samostatné působnosti, které jsou vyhrazeny radě obce podle § 102 odst. 2 zákona o obcích, dále o informace vztahující se k pravomocem starosty obce podle § 103 odst. 4 zákona o obcích a k úkolům tajemníka obecního úřadu např. v personální oblasti podle § 110 zákona o obcích, které si z jejich povahy zastupitelstvo nemůže vyhradit."

 

"Smysl práva člena zastupitelstva obce, plynoucího z ustanovení § 82 písm. c) zákona o obcích, nepochybně spočívá v tom, aby člen zastupitelstva obce mohl získávat informace relevantní pro jeho rozhodování na jednání zastupitelstva obce, tedy pro jeho podíl na utváření vůle zastupitelstva obce jakožto orgánu, jímž obec jedná a rozhoduje."

 

Podotýkám, že jsme žádal o zasílání kompilátu novinových článků, které asistentka místostarosty léta každý den vypracovává a které byly volně k dispozici nejen zastupitelům, ale i všem zaměstnancům. Tzn. nejde vůbec o žádná citlivá data, ale v podstatě o souhrn informací z veřejných zdrojů.

 

Dále jsme žádal o zasílání zápisů z porad vedoucích odborů, které byly také v minulém volebním období zasílány radním, zastupitelům, pokud o ně požádali.

 

Vedení města nejenže informace neposkytlo, ale vůbec nekomunikovalo v řádném termínu. S demokratickým a slušným pojetím politiky nemá takový přístup bohužel nic společného...

 

Omluví se  vedení města za své nezákonné jednání a začnou oprávněně požadované informace předávat všem zastupitelům, kteří o ně požádají?

 

 

Robert Zeman, zastupitel a lídr PRO Prachatice

 

P.S. Níže naleznete korespondenci související s problematikou, která se přeneseně netýká pouze jednotlivce. Podobný model totiž lze aplikovat na kohokoliv, kdo se vykonavatelům veřejné moci znelíbí, podobně jako tomu bylo např.  při správě věcí veřejných před rokem 1989...

 

Dotaz na odbor MV CR - podávání informací zastupiteli

Odpověď na dotaz od MV ČR - podávání informací zastupiteli

Příloha odpovědi MV ČR

Odpověď tajemníka města - podávání informaci zastupiteli