Návrh PRO Prachatice na obsazení výborů a komisí zastupitelstva a rady města Prachatice

02.12.2014 07:27

 

PRO Prachatice v termínu stanoveném starostou města řádně předaly tajemníkovi města Ing. Karlovi Paškovi prostřednictvím emailu návrhy na obsazení míst ve výborech a komisích.

Navrhujeme zřízení výboru pro urbanismus (případně komise) a to proto, že jde o velmi závažnou oblast, která je dlouhodobě nedoceněna.

Bude-li zřízen, budeme dále navrhovat obsazení kromě zástupců  z řad zastupitelů i odborníky. V tom případě budeme podporovat účast např. arch. Jakuba Nepustila, bude-li mít o tuto poradní pozici zájem.

 

Jmenovité návrhy:

Výbory
Finanční: Jan Stráský
Kontrolní: Júsuf Traore
Pro urbanismus: Robert Zeman - návrh na předsedu
 
 
Komise rady
životního prostředí: Miroslav Šikl
sociální a prevence kriminality: Milada Havelková
školská, sportovní a volnočasových aktivit: Jiří Machart - návrh na předsedu
dopravy: Bohumil Toms
bytová: Jíří Viktora
kulturní: Marie Bednárová
povodňová: Robert Zeman (bude-li ze strany vedení města zájem o zkušenosti z praxe)
urbanismu: Robert Zeman - návrh na předsedu