Nátlaku Jana Voldřicha ani jiných se nepodvolím

10.11.2013 09:20

 

Ve středu 6.11. dopoledne mi navštívil Jan Voldřich – majitel studia JVP - "kabelovky" (nejde o Nej TV - majitele a provozovatele kabelových rozvodů). Předmětem jeho emotivně laděné návštěvy kromě jiných osobních útoků byly výhrůžky nezveřejňování vysilání studia JVP na webových stránkách města a má neúčast ve vysílání, resp. účast v jeho pořadech dvakrát ročně jako prý každý zastupitel. Vykázal jsem jej z kanceláře, což jsem udělal ve své praxi poprvé.

 

Proč?

 

Prý jsem jediný, který mu nechce schválit finanční prostředky na provoz infokanálu.

 

K věci sděluji.

 

V současné době se rozpočet teprve tvoří, je však skutečností, kterou nikterak nezastírám, že cca 100 tisíc Kč jsou výdaje, které myslím není nutné vydávat, protože textové informace zobrazované v kabelové televizi po vysílání studia JVP jsou sledovány mnohem méně než v minulosti. Infokanál měl opodstatnění před lety, nikoliv nyní v době masivního internetového připojení, v době kdy město má oficiální webové stránky, facebook, atd. To je důvod úvah (nikoliv rozhodutí), proč již tento informační kanál nepodporovat a finanční prostředky využít jiným způsobem. Nebo je nevydat. Obdobné argumenty jsem vznášel již v loňském roce.

 

Způsob jednání a vynucování financování služby, kterou Jan Voldřich poskytuje za úplatu městu Prachatice, považuji za naprosto nepřijatelný a neomluvitelný. Proto na nejbližším jednání rady města předložím návrh na vypovězení smlouvy a zřízení pracovního místa dokumentaristy úřadu. Vzhledem k výši prostředků, které na službu Jana Voldřicha vydáváme, mohou být náklady na pracovníka – pracovníky srovnatelné nebo nižší.

 

Pokud návrh nebude přijat a uvedený formát – služba natáčení od Jana Voldřicha dodavatelskou formou bude pokračovat i nadále, jsem připraven se bránit, pokud mi bude odmítnuto vystoupit v kabelové televizi v rámci smlouvou zakotvené povinnosti točit požadavky města v rozsahu uvedeném ve smlouvě. Nebo pokud jeho vysílání bude obsahovat útoky na mou osobu, kolegy z PRO Prachatice a bude nevyváženě informovat o dění v Prachaticích. A to všemi legálními prostředky, především stížností - stížnostmi k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání České republiky.

 

Vzniklá situace je mi velmi nepříjemná a poškozuje nejen mě, ale celé Prachatice. Nicméně podobným útokům a urážkám rozhodně nebudu nečinně přihlížet. A to jak od pana Jana Voldřicha, tak i případně jiných osob, které místo argumentů a dialogu volí útoky, urážky, výhrůžky, případně anonymní pomluvy a další způsoby, které nepatří k normálním komunikačním způsobům.

 

Robert Zeman, místostarosta města a lídr PRO Prachatice