Náklady na vodné a stočné v Prachaticích meziročně klesly, přesto zaplatíme v roce 2015 za odebraný kubík vody o cca 1,50 Kč více. Proč?

05.12.2014 20:19

 

Dobrý den dámy a pánové,

Dovolím si doplnit - upravit informaci pana starosty v Prachatickém deníku.

 

Na první pohled se zdá, že se "voda" meziročně zdražila, ale není tomu tak.
 
Je na místě říci, že celkové náklady včetně zisku provozovatele ČEVAKu naopak klesly a to proto, že meziroční indexované náklady provozovatele jsou v celku nižší a dále spotřebitelé v Prachaticích znovu odeberou méně vody - stále jde spotřeba dolů.
 
Důvodem pro zvýšení jednotkové ceny m3 vody (pohyblivá složka ceny) za její dodávku a následné vyčištění je tedy předpokládáný  o něco nižší odběr vody oproti roku 2014 a změna pevných plateb za vodoměry (zrušení nejvyšší řady vodoměrů), kdy jsme již (město Prachatice a ČEVAK) v polovině roku připravily varianty řešení, které by zohlednily spravedlivější pevné platby u velkých vodoměrů, protože u některých  nebyl dlouhodobě z objektivních důvodů odpovídající odběr.
 
Znamená to tedy, že budeme v příštím roce platit v součtu všichni zhruba stejnou cenu za kubík odebrané vody při průměrné spotřebě, ať již jde o odběratele v rodinném domě nebo o firmu s velkým vodoměrem.
 
Robert Zeman, zastupitel města Prachatice