Nájemné městských bytů, EET či řešení migrační krize - co mají společného?

03.08.2017 19:11

Když se podíváte na data spojená s výběrem nájemného  bytů města Prachatice do/od roku 2010, kdy začala platit výběrová řízení a skokově se o skoro 100% zvýšilo nájemné, mnozí si řeknou, ano, výborně, vybralo se více peněz a za ty se mohou opravovat více a rychleji městské nájemní byty.

 

Když čtete, že EET zvýšilo výběr daní, mnozí si řeknou, ano, výborně, vybralo se více peněz a za ty je možné z rozpočtu státu uhradit více investic a služeb občanům.

 

Když čtete o migraci, že sníží úbytek obyvatel v Evropě, mnozí si řeknou, ano,  řešíme tím demografický problém a  jsme humanisté, co konají dobro bližním, co se rozhodli do Evropy odejít.

 

Problém nastane, jakmile si uvedená rozhodnutí dáte do souvislostí s mnoha dalšími stejně vážnými parametry, potřebami, co také  a mnohdy neúprosně zákonitě ovlivňují společnost a odpovíte si na otázku, která má stát na začátku všech rozhodnutí: " Co je cílem, který chceme jako politici naplnit"?  Je jím zajištění vyššího příjmu do městké kasy, resp. státní pokladny nebo udržení počtu obyvatel v Evropě a pomoc druhým bez ohledu na cokoliv jiného?

 

Nebo je odpovědí: "Cílem je reálně  fungující svobodná občanská společnost". Potom se ale z obyčejného zvýšeného příjmu i zvyšování počtu obyvatel a pomoci druhým stane prostředek, který se i způsobem, jak je činěn, lehce stane tím, co v konečném důsledku fungující společnosti škodí a to možná i zásadním a časem nevratným způsobem v případě divoké migrace.

 

Vrátím se domů k "přízemním prachatickým starostem" - k bytům.  Data ukazují, že jsme od roku 2010 sice na nájemném získali ročně průměrně o více jak polovinu finančních prostředků, opravili rychleji více bytů, ale

- zároveň máme stále prázdných cca 80-100 bytů,  z mnoha městských bytů se oproti minulosti stala místa, která nejsou novými nájemníky z více jak poloviny brána jako domov, protože se po přidělení opět stěhují

- noví nájemníci od roku 2010 skoro desetinásobně! více neplatí nájemné oproti " starým dobrým časům", kdy Prachatičané plně využívali městské bydlení a o byty byl velký zájem z důvodu kvalitního bydlení za dobrou cenu.

 

Cílem našeho sdružení byla a je fungující prachatická společnost a ne množství opravených fasád,  které platí v na Prachatice cenově přemrštěném nájemném především starousedlíci, slušní lidé, co místo aby žili, tak mnozí i díky zbytečně vysokému nájemnému přežívají, ač normálně pracují a starají se o děti, budoucnost a pokračování společnosti.

 

Věřím, že po nastudování dat o bydlení  a zamyšlení nad nimi, se nikoliv ke mně, ale k zájmům naší malé společnosti, k zájmům spokojeně žijící a stabilní společnosti přidá i většina stávajících zastupitelů a společně  a bez ideologických předpojatostí provedeme revizi výše nájemného na úroveň, která nebude vytvářet masově neplatiče, povede opět k dlouhodobému bydlení v městských bytech  a zachová prostředky na vyváženou údržbu městského bytového fondu.

 

Robert Zeman, zastupitel a lídr PRO Prachatice