Nabídkové ceny nájemného znevýhodňují pracující

05.09.2019 15:26

Smutně a naštvaně sleduji v zápisech z rady města společně s kolegy, jak se zvyšují nabídky nájemného u městských bytů, které se stále u nás v Prachaticích "draží" - dávají se cenové nabídky na výši nájemného.

 

Obhájci tohoto systému  určitě řeknou a také říkají: "Vidíš, jak trh reaguje? Jak převyšuje poptávka nad nabídkou?"

 

Na první pohled to má logiku; byt dostate ten, kdo zaplatí nejvíce a město se chová s pečí řádného hospodáře - vydělává maximum peněz...

 

Bohužel, je to trochu jinak, jak je vidět v modelové tabulce níže. Běžně pracující rodiny, neúplné pracující rodiny, v případě vyšší nabídky na byt (díky obecnému růstu jsou již  často nad 100 Kč/m2) nemohou nabídnout vyšší cenu i z důvodu, že díky tomu, že mají oficiální příjem, nesplní případnou možnost dávky na bydlení.

 

Tedy soutěžení o cenu nájmu vede k tomu, že ti, kteří mají velmi malé oficiální příjmy, mohou snadněji podat vyšší nabídku a stát jim ji dávkou různě velkou měrou dodotuje.

 

Kromě frustrace lidí, co pracují a snaží se o co nejlepší místo na slunci pro sebe a svou rodinu, to má samozřejmě vliv na  složení obyvatelstva, nájemníků v městských bytech.  Přínosy to ale nemá ani pro ty nájemníky, kteří jsou nízkopříjmoví - byty sice získají, ale velice složitě dokáží dlouhodobě udržet - lehce spadnou do dluhů na nájemném, byty se potom vrací, fluktuace takových nájemníků roste a také tím třeba vzniká a sílí naopak jejich frustrace a pravděpodobně naštvanost na společnost.  A to nemluvím o tom, jak asi působí rozdíly v nájemném na mezildské vztahy - kdy jedni nájemníci mají např. "jen" těch 56 Kč, druzí oněch 120 Kč za m2.

 

Řesení jsme měli, jakkoliv vůbec není ideální - vrátit se k pořadníku, jak jsme to jako město praktikovali do roku 2009. A třeba stavět nové byty, jak jsme to dělali v letech dávno minulých. Ale to je vcelku nelehká a náročná práce, nota bene na kterou dnes již už vůbec nemáme peníze...

 

Neustálá dražba nájemného kromě toho, že bobtná příjem města jako instituce, nepomáhá nakonec nikomu. A město - obec má trochu více povinností než jen vybírat peníze bez ohledu na souvislosti. Nehledě na to, že tyto příjmy budou brzy opravdu hodně lákat k jinému využití, neboť město je zadlužené až po uši a nyní si bude brát další úvěr, tentokrát kontokorent na financování provozu i investic.

 

Vím, že se nic nezmění, ale to neznamená, že jsme se s tím smířili.

 

Robert Zeman, zastupitel PRO Prachatice

 

P.S. Ti, kteří o tomto systému rozhodují - radní města Prachatice bydlí ve svém, pokud se nemýlím a zcela jistě  zvažují výdaje, aby zbytečně nevydávali své peníze navíc, tak jak to samozřejmě činím i já... 

Učebnicovým příkladem "pití vína a kázání vody" je pan starosta M. Malý - bývalý  městský bytový dům, který v minulosti částečně přes třetí osobu zprivatizoval a kde bydlí, má po zvýšení plateb měsíční náklad - "nájemné" cca 30 Kč/m2, co si odvádí vlastníci bytů do  společného fondu oprav.

 

Modelová tabulka

- byt, 60 m2, nájemné 120 Kč/měsíc/m2, služby 4500 Kč/měsíc

 

Obecné vstupy: nevlastní nemovitost, auto ojeté v hodnotě 100 tis. Kč, nemají dluhy, nejsou v evidenci nezaměstnaných Rodina 2+2 (táta 35 let + máma 30 let, oba SS, oba pracují - táta operátor v továrně + máma prodavačka, děti 4 roky + 7 let) Rodina 2+2 (táta 35 let + máma 30 let, oba SS, pracuje jen - táta operátor v továrně, děti 4 roky + 7 let) Rodina 2+2 (táta 35 let + máma 30 let, oba SS, oba nepracují, děti 4 roky + 7 let) Rodina 1+2 (máma 30 let, pracuje jako prodavačka, děti 4 roky + 7 let) Rodina 1+2 (máma 30 let, nepracuje, děti 4 roky + 7 let)
Příjem měsíční netto: 42 000 Kč 25 000 Kč   17 000 Kč  
Náklady bydlení - služby: -4 500 Kč -4 500 Kč -4 500 Kč -4 500 Kč -4 500 Kč
Nájemné: -7 200 Kč -7 200 Kč -7 200 Kč -7 200 Kč -7 200 Kč
Doplatek - podpora v nezaměstnanosti 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Doplatek - přídavek na dítě - celkem 0 Kč 1 710 Kč 1 110 Kč 1 710 Kč 1 110 Kč
Doplatek - bydlení 0 Kč 3 687 Kč 8 745 Kč 4 452 Kč 7 959 Kč
Příjem po úhradě nákladů na bydlení a případných dávkách: 30 300 Kč 18 697 Kč -1 845 Kč 11 462 Kč -2 631 Kč
           
příjem na den a osobu: 253 Kč 156 Kč -15 Kč 96 Kč -22 Kč
           
kalkulačka příspěvku na bydlení:          
https://www.penize.cz/prispevek-na-bydleni/402893-kalkulacka-prispevku-na-bydleni-2019-kdo-ho-dostane-a-kolik-dela