Morálnost žádosti o proplacení nevyčerpané dovolené místostarosty R. Zemana

26.03.2014 18:41

 

Koaliční zastupitelé - Jan Bauer, Růžena Štemberková a Alexander Zikmund na veřejném jednání zastupitelstva 24.3.2014 v bodu různé uvedli, že jsem v rozporu s dobrými mravy zažádal a podle usnesení rady města města mi následně byla proplacena nevyčerpaná dovolená za rok 2013.

K věci, kterou jsem sám prezentoval ve svých postřezích, uvádím.

1. Při nástupu do úřadu jsem žádnou dovolenou nepřeváděl, přestože jsem z předchozího zaměstnání měl právo převést zůstatek dovolené - ten mi byl po dohodě se zaměstnavatelem - firmou Laminar Medica CE proplacen.

2. Občané si mohou udělat obraz o mé práci po celou dobu výkonu uvolněné funkce - každý týden píši, co jsem za důležité věci dělal a odvodit, jak jsme využíval pracovní dny. Neznám v okolí jiného uvolněného zastupitele, který by tak soustavně činil.

3. Níže vidíte výši čerpání dovolené (pracovní dny) během výkonu mandátu - uvolněné funkce místostarosty:

Rok 2010 = 0 dnů
Rok 2011 = 11 dnů (nárok 25 dnů)
Rok 2012 = 17 dnů (nárok 25 dnů)
Rok 2013 = 20 dnů (nárok 25 dnů)
Rok 2014 = zatím 0,5 dne; zůstatek dovolené k 25.3. 28,5 pracovního dne (po proplacení 25 dnů).

Z uvedeného plyne, že se mi nashromáždily během volebního období  nevybrané dny a protože bych je vzhledem k tomu, že volební období končí někdy na konci září,  pravděpodobně nedokázal kvůli pracovním povinnostem vyčerpat (šlo by o 53,5 pracovního dne, tedy o dobu skoro tří měsíců), požádal jsem v souladu se zákonem o obcích o proplacení 29 dnů, kdy mi bylo nakonec na mou dodatečnou žádost proplaceno pouze 25 dnů. Usnesením rady města, které je veřejné, bylo  žádosti  vyhověno, kdy jsem pro něj také aktivně hlasoval.

4. Proplacením jsem obdržel ve výplatním termínu za únor 2014 o 51818 Kč hrubého navíc, resp. o cca 38 000 Kč čistého. Standardní odměna za výkon funkce místostarosty je v tomto roce 45 032 Kč hrubého měsíčně, resp. u mě s daňovým odpočtem na děti cca 35 640 Kč  čistého. Absolutně nemám problém jakémukoliv relevantnímu kontrolnímu orgánu ukázat své příjmy a výdaje nejen za dobu výkonu veřejné funkce. Věřím, že stejně mohou postupovat nejen tazatelé na morálnost žádosti o proplacení zůstatku dovolené, které vznesli na posledním  veřejném zasedání zastupitelstva města Prachatice.

5. Během výkonu mandátu jsem neobdržel žádnou mimořádnou finanční odměnu kromě běžné měsíční odměny za výkon funkce stanovené zákonem a ani  v podstatě žádné morální ocenění za konkrétní výsledky práce, kdy uvádím jen ty nejdůležitější:

- reálné zavedení transparentního systému zadávání veřejných zakázek, který pan starosta Malý veřejně chválí a který městu pomohl výrazně zvýšit množství realizovaných investičních akcí díky sníženým cenám stavebních akcí - ušetřit desítky milionů Kč - viz  statistika  výše cen projektových a realizačních v  tomto volebním období a v konci volebního období minulého. Mimo jiné systém co nejvíce otevřených VŘ ukázal, že neplatí teze, že zakázky budou dělat převážně mimoprachatické firmy. Podrobné údaje nejen o akcích investičního odboru naleznete zde.

- vedení dopracování koncesního řízení na provozovatele vodního hospodářství souběžně s  posouzením možnosti  provozování soustavy Technickými službami Prachatice, s.r.o.

- vedení přípravy výstavby odpadového dvora, který se začne za několik týdnů stavět, kdy se začínalo od pomyslné nuly - byla pouze studie, ze které se po revizi vyšlo k dalším krokům.

- otevření problematiky zásobování teplem v Prachaticích, hledání řešení  a navržení dílčích, avšak podstatných řešení pro zachování soustavy jako konkurenceschopného subjektu

- systematické řešení problémů z minulosti - ZTV Cvrčkov

- vedení a řízení kroků vedoucích k budoucímu přemístění střelnice

- iniciace vypracování architektonické studie na lokalitu Cvrčkov

- dopracování možnosti bezplatného předání areálu DDM městu, resp. kraji od státu, aby zde šlo případně postavit hokejbalové hřiště

- vedení systematické přípravy skateového areálu v rámci Tatranu, který je nyní ve fázi povolování

- řešení důležitých dílčích problémů v souvislosti s přidělením některých dotací s pracovníky SFŽP

- aktivní účast a dozor z úrovně vedení města na důležitých a mnohdy komplikovaných investičních akcí - zateplení ZŠ Vodňanská, rekonstrukce ulice Rumpálova, ...


6. Celou kauzu vnímám jako názornou ukázku politické kultury a způsobu komunikace - způsobu předvolebního boje, který nebudu následovat a který považuji ze společenského hlediska  za nic nepřinášející.


7. Nadále budu naplňovat mandát zastupitele a soutěžit s dalšími zastupiteli prací, výsledky pro společnost, nabídkou řešení problémů města a nápady (kdy samozřejmě platí, že nejsem neomylný a že bych znal všechna řešení na neduhy, které nás ve městě trápí), jak zlepšit všem občanům každodenní bytí v Prachaticích. Jakékoliv jiné cesty považuji za ztrátu času a dehonestaci nejen sebe samého.

 


Robert Zeman, místostarosta města Prachatice a lídr PRO Prachatice