Městská knihovna naplnila směrnici - po interpelaci a měsících nečinnosti

12.02.2015 08:34

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

 

včera učinila ředitelka městské knihovny a radní města Prachatice povinný záznam do systému zadávání veřejných zakázek - uveřejnění přímého zadání koupě automobilu pro knihovnu včetně zdůvodnění, proč se zakázka standardně nesoutěžila.

 

Jsem rád, že  interpelace na zastupitelstvu byla účinná a zároveň děkuji paní radní H. Mrázové za respektování směrnice, kterou sama svým hlasem v roce 2011 podpořila.

 

Pevně věřím, že i nadále bude nejen paní radní Mrázovou za Nezávislé tato platná městská legislativa se vší vážností naplňována.

 

Robert Zeman, zastupitel

 

P.S. Jen pro pořádek, v záznamu je uvedeno, že zveřejnění proběhlo 11.11.2014, což není pravda. Zakázka byla dokončena zveřejněním až 11.2.2014. Takto jsou všichni neznalí čtenáři uvedeni v omyl.

Pravdivě doplnil záznam pan Batysta - datum uveřejnění u přímého nákupu Vína Aureum je 6.2.2014...