Letem světem s KoSoPrKem v roce 2013

12.01.2014 19:28

 

Stejně jako v předchozích letech se KoSoPrK (Komise sociální a prevence kriminality) držel smysluplné tradice pořádání svých setkání na různých místech týkajících se sociální či preventivní oblasti. I v roce 2013 se členové komise potkávali (6 krát s průměrným počtem pěti členů na setkání) v zařízeních určených např. pro osoby se zdravotním postižením, rodinám a dětem nebo osobám ohroženým sociálním vyloučením.

 

Přestože pro loňský rok si nestanovila KSPK jasně dané priority svých aktivit, rozhodně nezahálela. V rámci se svých setkávání se nejčastěji věnovala zejména doporučení RM Města Prachatice na přidělování bytů zvláštního určení a zařazování do pořadníku uchazečů o tyto byty. Ovšem neopomíjela ani ostatní činnosti a aktivity v oblastech, jíž jí přísluší. Nebylo by možné ani účelné vyjmenovávat veškeré aktivity, kterým se KSPK v roce 2013 věnovala, tudíž následující řádky obsahují pouze stručný přehled podstatných záležitostí.

 

Členové komisí se s různou intenzitou zapojovali do mnoha zajímavých aktivit pořádaných na poli sociálním či společenském pro občany našeho města, mezi kterými nechyběla účast na Fóru zdravého města resp. Studentském fóru zdravého města, pokračujícím procesu plánování sociálních služeb, hledání Míst přátelských seniorům nebo setkání za účelem hledání transparentního systému financování sociálních služeb.

 

Aktivity komise samotné sice „neobjevily Ameriku“, ale přesto se dají, z pohledu společenského, považovat za podstatné.

Opětovně se i v loňském roce komise zapojila do výběru vhodných dílčích projektů a sestavení finální podoby projektu v rámci grantové výzvy prevence kriminality ministerstva vnitra.
Pravidelně zprostředkovávala poskytovatelům sociálních služeb možnost informovat o svých aktivitách a činnostech formou powepointových prezentací.
Pokusila se o zpřesnění a zjednodušení formulářů pro grantové výzvy Města Prachatice.
Věnovala se nabídce spolupráce a možnostem realizace aktivit Agentury pro sociální začleňování v Prachaticích.
Navrhovala zpřesnění kritérií pro příjem dětí do 3 let věku přijímaných do Mateřské školy v Prachaticích.
Zprostředkovala setkání předsedů tří komisí Rady Města Prachatice pro společnou synchronizaci aktivit realizujících se v Prachaticích v oblasti školské, sociální a kulturní.
Podílela se na přípravě kampaně Místa přátelská seniorům.


Komise ale samozřejmě reagovala i podněty občanů Prachatic či institucí. Mezi nejvýznamnější patřily podněty týkající se provozu heren a nonstopů v Prachaticích a domnělého prodeje OPL na jedné z akcí, jejímž pořadatelem byly KIS Prachatice.

 

Bylo by velkou chybou opomenout téměř desítku hostů, kteří se účastnili jednání KSPK a svými informacemi či podněty byli velkým přínosem pro jednotlivé členy i komisi jako celek. Nejpodstatnějšími nečleny komise, kteří ale měli lví podíl na stabilním fungování komise, byli již tradičně Ivana Voráčková, Jarka Hauptmanová a samozřejmě garant komise Hanka Rabenhauptová.

 

V roce 2014 vstupuje KSPK do posledního roku svého fungování a snad bude i nadále sloužit svému účelu a občanům města Prachatice.

Jakékoli podněty, nápady či informace komise nadále přijímá prostřednictvím fyzické schránky v prostorách odboru sociálních věcí nebo na emailové adrese  pomoclidem@prachatice.cz .
  

Júsuf Traore, předseda komise a člen sdružení nezávislých kandidátů PRO Prachatice