Ledy se hnuly - vedení města komunikuje

27.01.2015 20:39

 

Vážené čtenářky a čtenáři,

 

dnes jsem obdržel písemné odpovědi od vedení města na jednoduché dotazy položené v podstatě před měsíci. 

 

Zasílání monitoringu tisku:

Nepůjde prý proto, že tím, že jsou na papír nalepeny výstřižky z novin, naskenují se a poskytnou v rámci organizace ke čtení, dojde k porušení autorského zákona. Tolik dle  právního stanoviska , které jsem obdržel od pana tajemníka. Najde se právník v diskusi na FB, který by materiál odborně zhodnotil?

 

Pokud je to opravdu tak, jak je v rozboru napsáno a nemá-li být  porušena logika, od nyní nesmí mít žádné svodky od sekretářky ani pan starosta.

 

Zasílání porad vedení a materiálu do rady města:

Radu již dostávám, zápisy z porad vedení budu také dostávat, ale prý bez informací týkajících se přenesené správy. To považuji za zvláštní, protože potom je zastupitel informačně níže než jiní vedoucí úřadu, kteří obdrží informace o přenesené působnosti, které se jejich agendy ale netýkají. Jsem zvědav na vysvětlení této nerovnováhy.

 

Nerealizace grafů u veřejných zakázek:

Pan starosta v mailu odpověděl: " Vážený pane zastupiteli Ing.Bc.R.Zemane, na níže uvedený dotaz sděluji, že jej chápete správně. To znamená, že ze zadávaných dat nebudou vytvářeny grafy. Rada města posoudila stávající úroveň poskytovaných informací na webových stránkách města jako postačující. S pozdravem Ing. Martin Malý starosta města

Dovolil jsme si repliku: Vážený pane starosto, děkuji za dopřesnění. Jistě máte právo takto nahlížet na problematiku, ale stejně jistě to není cesta k prohlubování transparentnosti zadávání veřejných zakázek, neboť tímto způsobem mohly být veřejné výdaje pod dalším úhlem veřejné kontroly... R. Zeman, zastupitel

 

Každopádně po měsících mlčení považuji prolomení mlčení starosty města a místostarosty za pozitivní posun, jakkoliv nebyl z jejich vlastní iniciativy.

 

Omluvy jsem se dočkal pouze od pana tajemníka, který jediný normálně komunikuje. I to svědčí o způsobu práce a politickém stylu  starosty a místostostarosty našeho města.

 

Škoda, že místo slušného a normálního jednání odpovídajícího smyslu pluralitní demokracie, jde vedení města cestou právních analýz hledání důvodů, proč cokoliv zamítnout a negovat, co je spojeno s námi, se mnou.

 

Třeba čas přinese změnu, která by nebyla ku prospěchu jen nám, mě; změnu politického stylu, který bude ku prospěchu celému městu.

 

Robert Zeman, zastupitel