Komise sociální a prevence kriminality aktuálně

13.06.2013 07:22

Koncem května se již potřetí v tomto roce sešla komise sociální a prevence kriminality. Tentokrát bylo jednání komise obohaceno o účast npor. Bc. Františka Novotného - vedoucího Obvodního oddělní Policie ČR, npor. Jana Psutku - KŘ policie JK ÚO ze Služby kriminální policie a vyšetřování Prachatice a Michala Pilouška - ředitele KIS Prachatice.

Kromě standardních bodů, jakými jsou informace o aktivitách ze sociální oblasti v Prachaticích nebo projednání nových žádostí o přidělení bytů zvláštního určení v DPS Prachatice, se komise opětně zabývala podporou sociálních služeb ze strany Města Prachatice, která byla vyhodnocena jako jedna z 10 „bolístek“ našeho města v rámci fóra Zdravého města Prachatice.

Účast výše uvedených hostů však nebyla náhodou. Komise se rovněž zabývala informací, že v průběhu koncertu pořádaného prachatickým KISem docházelo k distribuci blíže nespecifikovaných omamných a psychotropních látek. Závěr z jednání, týkající se tohoto bodu, je následující:

Michal Piloušek sdělil, že je ředitelem KIS a na starosti má Národní dům Prachatice, kde koncert proběhl. Po dobu koncertu nebylo zjištěno, zaznamenáno či organizátorům sděleno žádné užívání drog. O restauračních zařízeních, kde údajně měla další distribuční činnost probíhat, nemohl podávat žádné informace, jelikož za ně jednoduše není zodpovědný a nemá k nim žádný kontrolní nástroj. K dané události sdělili také všichni 3 zástupci složek policie, že nepřišel v tu dobu žádný podnět k prověření jakéhokoli nelegálního jednání.

Komise sociální a prevence kriminality nadále přijímá podněty a nápady občanů Prachatic na řešení problematiky z oblasti sociální a prevence kriminality prostřednictvím pomoclidem@prachatice.cz nebo schránky umístěné na odboru sociálních věcí MěÚ Prachatice.

 

Júsuf Traore, předseda komise