Koalice opět zablokovala možnost normálně pro město pracovat, tentokrát ve finančním výboru

04.03.2019 19:03

Na dnešním prvním jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Prachatice jsem chtěl za naše sdružení zapracovat do plánu práce výboru  několik bodů, které jsou velmi důležité pro chod města a proto je detailně projednat.

 

Pan předseda Zdeněk Kollár (KSČM) je nedoporučil zařadit z důvodů nadbytečnosti, že je např. otázka bytů neaktuální a modelace peněžních toků u připravovaných akcí nepotřebná.

 

Přítomný starosta města M. Malý (NEZÁVISLÍ) i místostarosta Jan Klimeš (ČSSD) se nevyjádřili.

 

Přestože návrh podpořili ústně i hlasováním kolegové zastupující KDU-ČSL, ODS, Živé Prachatice, návrh neprošel, neboť chyběla podpora jednoho hlasu; zařazení bodů nepodpořili dva zástupci NEZÁVISLÝCH, a jeden ANO.   

 

Pan Mgr. Jan Dudek (ČSSD) v emailové komunikaci návrh podpořil. Pevně věřím, že se třeba povede tedy body zařadit na příštím jednání.

 

Je to bohužel další ukázka nezájmu, resp. bránění se zuby nehty vládnoucí koalice detailnějším rozborům a modelaci finančních toků a související finanční kondice města Prachatice v tomto volebním období.

Proč? Protože by mohly ukázat, jak moc (ne)kvalitní je jejich práce a nakládání s veřejnými prostředky občanů města Prachatice.

 

Posuďte sami, zda jsme chtěli něco nenormálního nebo špatného...

 

Robert Zeman, lídr PRO Prachatice, člen finančního výboru

 

Obsah žádosti:

 
Financování bytového hospodářství v širších socio ekonomických sovislostech
 
- výše nájemného ve vztahu k potřebným výdajům na údržbu a modernizaci BF
- vývoj neplatičů nájemného ve vztahu k výši nájemného a způsobu přidělování bytů
- vztah bytové politiky města  k (ne)stabilizaci obyvatel Prachatic a souvísející externality (fluktuace pracovníků místních firem, využívání cizinců pro práci v místních firmách...)
- možné změny v přístupu k bytovému hospodářství (způsob financování, diverzifikace nájemného dle typu  a lokalizace bytů, atd.)
- závěry a doporučení ZM plynoucí z projednání problematiky
...
 
 
Financování finančně objemných akcí města
 
- identifikace připravovaných finančně významných akcí města na základě připravenosti a platných usnesení města
- definování péče řádného hospodáře ve vztahu k připravovaným akcím
- modelace cashflow a jeho časové rozlišení pro volební období 2018-2022 pro připravované investice s ohledem na rozpočtové výhledy
- definování možných zdrojů financování a jejich dopadů na majetek města a jeho finanční (ne)stabilitu včetně limitů zadlužení ve vztahu k MF ČR
- závěry a doporučení ZM plynoucí z projednání problematiky
...
 
 
Financování provozu městského akvaparku
 
- definování a modelace vstupů (návštěvníci, jejich zdroje, četnost návštěv, atd.)
- definování přímých a nepřímých nákladů na provoz
- výpočet zisku nebo ztráty provozu akvaparku po jeho rekonstrukci, resp.zahájení  provozu 1. etapy
- závěry a doporučení ZM plynoucí z projednané problematiky