Robert Zeman: Kdyby bylo referendum o výstavbě akvaparku, volil i doporučil bych NE

24.03.2018 19:07

 

Kdyby vedení města připustilo možnost místního referenda (např. v Rusku u prezidentských voleb před týdnem bylo skoro v každé vesnici), třeba při proběhlých prezidentských volbách, mohl každý z nás občanů Prachatic svým hlasem podpořit či nesouhlasit s realizací největší investice, kterou město Prachatice kdy plánovalo a přímo spolurozhodnout o této investice se vším dobrým i špatným, co k ní přináleží.

 

Zvláště proto, že jde o investici, která se nikdy nevratí, naopak bude v budoucnosti generovat náklady na údržbu a opravy a která může vytvářet potřebu vysokých provozních dotací provozu z městské pokladny.
 
Ano, jde o modernizaci a rozšíření plaveckého bazénu v Prachaticích.
 
O co půjde z pohledu našich peněz? O velkou půjčku, která bude v případě vytvoření toho, co je slibováno v úrovni cca 180 mil. Kč.
 
Vedení města však navrhuje zrealizovat nyní pouze tzv. etapu I a - viz nákres níže, která opraví a zmodernizuje stávající havarijní stav, přistaví saunový svět a to vše bratru za cca 120 mil. Kč, podle toho, jak dopadlo výběrové řízení na zhotovitele.
 
Na to si nyní půjčíme 85 mil. Kč, jak plyne z usnesení rady č. 2642/2018. Pokud to zastupitelstvo na svém dubnovém zasedání také usnesením odsouhlasí.
 
Budeme mít tak "nedokončeně" modernizovaný stávající bazén se saunami, ale ne slibované a očekávané solné lázně, dětské tobogány.
 
Protože nebude v rezervě města navíc nic, co by sa dalo použít, ale naopak již nutnost splátky úvěru 85 mil. Kč, tak u tohoto buď zůstane anebo si město v budoucnosti opět půjčí a to zhruba dalších 100 mil. Kč. O čemž objektivně pochybuji, že k tomu kdy dojde, protože by město mělo již finanční problémy i ve vztahu ke státu - ministerstvu financí, který hlídá míru zadluženosti měst a obcí.
 
Dalším zdrojem financí může tedy teoreticky být  část nájemného z městských bytů nebo prodej části historického majetku, možná bytů nebo pozemky či les. Pokud by prodávalo les, muselo by prodat při ceně 20 Kč za  m2  500 ha lesa, zhruba 1/3 rozlohy obecních lesů, co historicky vlastníme, abychom se nemuseli již dále zadlužovat.
 
Každopádně budeme muset splácet 85 milionů Kč, resp. 185 milionů korun, tedy budou tyto prostředky chybět na např. rekonstrukce škol - rozvodů el. energie, tepla, vody a desítky a stovky dalších nutných výdajů souvisejících s údržbou majetku i rozvojem města v příštích letech.
 
Zkrátka, ať se na problematiku podívám z různých úhlů pohledu, ukazuje se mi, že na to prostě nemáme a rozsah investice, ať částečné nebo celkové, je neúměrný finančním možnostem venkovského  šumavského města, pokud se mám chovat jako normální a zodpovědný hospodář.
 
Ale krytý bazén na plavání samozřejmě potřebujeme, patří k nám, je to součást nabídky občanům města.

 Měli jsme stanovit, tak jak činí lidé, rodiny i firmy,  realistický strop výdaje na opravu stávajícího bazenu a případně na rozšíření služeb, pokud bychom se do částky "vešli". Tu osobně vidím v úrovni do cca 60 mil. Kč. To se však nestalo, přestože jsem podobný způsob navrhoval před cca rokem a půl - udělat společnou komisi a společně to všichni postupně a v čase řešit.

Z výše uvedených důvodů  bych  doporučoval občanům nepodpořit v referendu takovou investici. To však nebylo a nebude. Rozhodneme my zastupitelé, každý svou odpovědností vůči současnosti i budoucnosti občanů města Prachatice.

 

Robert Zeman, zastupitel města Prachatice

 

Shrnutí nákladů:

zeleně - představa vedení města zahájit práce letos

červeně - nyní se nebude řešit

 

Modernizace a rozšíření Plaveckého bazénu Prachatice


 

Projektová dokumentace respektovala řešení koncepce rozšíření objektu dle schválené Studie rozvoje plaveckého bazénu. Koncept etapizace obsahuje tyto části:

1a) etapa - Hlavní bazénová hala, společné prostory, Sauny, Fitness atd.

Předpokládané náklady dle zpracované PD 119,4 mil. Kč vč. DPH

 • SO A1 - Plavecký bazén 1. PP, 1. NP, vč. kompletní rekonstrukce 25m dráhy

 • SO A2 - Fitness 2. NP vč. vybavení posilovacími stroji

 • SO B - Saunový svět,

 • SO F - Jezírko,

 • SO G - Oplocení,

 • SO H - Komunikace,

 • SO I - Sadové úpravy,

 • SO J - Přeložka areálového vodovodu,

 • SO K - Přeložka areálové dešťové kanalizace, přípojka dešťové kanalizace,

 • SO L - Přípojka kanalizace objektu šaten,

 • SO M - Přeložka přípojky NN,

 • SO N - Přípojka a přeložka horkovodu.

1b) etapa – Víceúčelový bazén

Předpokl. náklady dle zpracované PD 14,08 mil. Kč vč. DPH

 • SO D - Víceúčelový bazén

2a) etapa – výstavba Solného světa

Předpokl. náklady dle zpracované PD 43,70 mil. Kč vč. DPH

 • SO C1 - Solný svět

2b) etapa – výstavba venkovního bazénu

Předpokl. náklady dle zpracované PD 6,47 mil. Kč vč. DPH

 • SO C2 - Venkovní bazén


 

3. etapa – výstavba Dětského světa

Předpokl. náklady dle zpracované PD 45,50 mil. Kč vč. DPH

 • SO E1 - Dětský svět,

 • SO E2 - Tobogánová věž,

 • SO G - Oplocení,

 • SO H - Komunikace,

 • SO I - Sadové úpravy.

Zdroj: MěÚ Prachatice – materiály projednávané Radou města Prachatice

 

Etapy rekonstrukce bazénu a výstavby akvaparku: