Karel Talafous a Bohumil Toms: Akce osadníků dětem ve Starých Prachaticích a Ostrově

11.06.2014 21:58

 

V plánu akcí osadníků pro děti byla akce s názvem "Branné odpoledne". Děckám
byly připraveny disciplíny, ve kterých měli prokázat své znalosti a
dovednosti.

Jednotlivá zastavení- střelba ze vzduchovky, poznávačka nerostů
a rostlin, orientace v mapě, práce s busolou, odhad vzdáleností, zdravověda,
zatlučení hřebíku a hod granátem na cíl byla umístěna tak, aby to nebylo
daleko, aby se nikdo nebál že se ztratí a ještě se cestou mohl kochat
sluncem zalitými panoramaty.

Odměnou za účast nebyly žádné ceny, jen skupinové foto a pozvánka na další akci, kterou osadníci pracovně nazvali "
Akce S.U.P. s plynulým přechodem ke stavění májky" - na letnice v sobotu 7.6.2014.