Kam směřují finančně Prachatice - k problémům nebo k lepší budoucnosti?

02.03.2018 19:17

Město Prachatice za poslední 4 roky, kromě jiných aktivit, nechalo vypracovat projektové dokumentace na níže uvedené projekty. Všechny mají podporu v zastupitelstvu formou usnesení - některé jsou v přípravě v rámci schváleného rozpočtu, jiné se plánuje již realizovat - modernizace bazénu.

 

Vybrané rozpracované a připravované projekty města Prachatice
Název projektu Náklady na přípravu PD* Předpokládané investiční náklady*  
Rekonstrukce Malé náměstí 4,61 145 dokumentace k ÚŘ zpracována - probíhá ÚŘ.
Rekonstrukce plavecký bazén 5,55 119 stavba povolena, probíhá VŘ na dodavatele, realizace 1.etapy 2018-2019 IA
    110 zbytek do naplnění představeného projektu (doplnil RZ)
Rekonstrukce letní kino 1,74 41,99 vydáno SP, prováděcí PPD bude v 2018
Prověření přemístění knihovny do Národního domu 0,2 55 zpracovává se statické posouzení, není stavební povolení ani PD (suma doplněna ze studie projednané v radě města – doplnil RZ)
Přemístění střelnice 0,6 8 probíhá VŘ na PD, stavební povolení předpoklad 12/2018. Odhad nákladů za Městskou střelnici
Přemístění Dřípatky do pavilonů Zl. Stezka 1 8,05 pouze studie není stavební povolení ani PD, příprava VŘ na zpracovatele PD.Odhad nákladů za 1/2 podíl města.
Výstavba nového vodojemu pod Černou horou 1 14,92 není stavební povolení ani PD, 2017 studie EKOEKO s.r.o.
*Ceny jsou vč.DPH v mil.Kč 14,7 501,96  
       
Projekty na které je uzavřen smluvní vztah dle VŘ  
Předpokládané náklady dle projektanta (zpracovatele studie)  
       
Zdroj: MěÚ Prachatice, R. Zeman      

 

Nebudu na tomto místě hodnotit, zda jde o projekty smysluplné nebo ne. Předmětem úvahy je obyčejné financování.
 
Město má  na tento rok na investice - na vše! cca 35 mil. Kč. K tomu ve strožoku (na účtech - rezervu) cca 70 mil. Kč. A dluhy cca 17 mil. Kč. Ty se budou snižovat postupně tak, že v roce 2022 by měly být doplaceny kompletně.
 
Vždy jsme říkali, že minimum je mít v rezervě 30 mil. na účtech, abychom měli na financování provozu a něco našetřeno.
 
Počítejte se mnou:
 
Máme k dispozici tedy 40 milionů z rezervy a k té si půjčíme na modernizaci bazénu  (pozor, jen na část, nevznikne slibovaný akvapark) 85 milionů korun, pokud to zastupitelstvo schválí. Rada města to schválila. 
 
Potom od roku 2019 ale začneme splácet dalších cca 10 -15 mil. ročně - splátky 85 mil. úvěru. Disponibilní finanční rezerva je vyčerpaná. Tedy příští roky zbyde na volné investice vlastních jen cca 25 milionů... Na veškeré možné potřeby - vodu, kanalizaci, silnice, opravy škol a cokoliv jiného.
 
A takhle mohu pokračovat. Za chvíli - pár let se dostanete na skutečnost, že město nebude mít žádnou rezervu, ale bude se zadlužovat a zadlužovat, což nejde do nekonečna.
 
Na financování projektů za půl miliardy korun zkrátka nemáme ani své peníze, ani si tolik nemůžeme půjčit, pokud nemáme spáchat finanční harakiri.
 
Proto je většina uvedených projektů z finančních důvodů nerealizovatelná, především rekonstrukce Malého náměstí, přemístění knihovny, rekonstrukce letního kina a také dokončení rekonstrukce veřejného bazénu, aby opravdu vzniknul slibovaný akvapark, nikoliv jeho v podstatě nedokončené torzo bez solného světa, víceúčelového bazénu a tobogánů. A to platí hned v případě, že si půjčíme "jen" zmiňovaných 85 milionů korun a vyčerpáme rezervu na nejnižší ještě přijatelnou hranici.
 
Potom se naskýtá otázka, proč se v podstatě vyplýtvaly miliony korun, doslova a do písmene vyhodily za zbytečnou projektovou dokumentaci. Pokud by takhle pracoval běžný občan, zaměstnanec, dostal by vzniklou škodu k náhradě a hodinovou výpověď k tomu.
 
Není to dobrá práce, není to ani odpovědné vůči velmi blízké budoucnosti i horizontům našich dětí, které dnes nevidíme.

 

Robert Zeman, zastupitel