Júsuf Traore: Koalice "do počtu" ?

21.01.2015 21:12

Musím přiznat, že celkem obdivuji a se zájmem sleduji neutuchající snahu a roky trvající vytrvalost v boji za snížení nájmů v městských bytech paní Novotné, přestože její návrhy se s nabízeným řešením PRO Prachatic, tedy projektem „Nad 40 o 40“ rozcházejí .

 

Po přečtení dvou posledních příspěvků v názorovém okénku Prachatickonews se nemohu ubránit pocitu vyjádřeného slovy Felixe Holzmana, tedy „brečíte dobře, ale na cizím hrobě“. Domnívám se, že je zbytečné popisovat panu Kneiflovi (tedy usuzuji, že poslední názor byl adresován jemu), jakým způsobem město využívá nájemníků resp., jak se o ně nezajímá.

 

Nejsem si totiž zcela jist, zda je vyjádření paní Novotné, kde uváděla, že „podpisem koaliční smlouvy je zastupitelům za ČSSD jednání o snížení nájmů znemožněno a podmínky si diktoval někdo jiný“, věrným odrazem skutečnosti. Pak by to zcela logicky znamenalo, že veškeré aktivity současné koalice diktuje pan starosta Malý a zkušení komunální politici ČSSD, kteří snížení nájmů dlouhodobě považovali za svou prioritu,  a aktivní zastupitelé Hnutí ANO 2011 jsou v koalici pouze „do počtu“.

 

Věřím, že několikrát zmiňovaná schopnost rady resp. koalice se domluvit ruku v ruce se snahou  spolukandidátů paní Novotné z ČSSD přinesou Sdružení nájemníků a najemníkům městských bytů kýžené vyvříny úspěchu a podaří se otázku nájmů v městských bytech alespoň otevřít…