Jsou pravidla pro urbanizaci v Prachaticích "ďáblova past"?

16.08.2014 15:45

 

Pan zastupitel Jan Bauer uvedl svou řeč na jednání zastupitelstva 11.8. k pravidlům slovy, že je zde předkládána "ďáblova past" pro budoucí stavebníky - investory komunikací a další nově vznikající infrastruktury ve městě.

Osobně si myslím, že naopak "ďáblovo past" pro stavebníky, budoucí obyvatele takových lokalit a všechny občany - uživatele veřejného prostoru nově vzniklých domů, jejich shluků, případně čtvrtí je nestanovení jasných a přiměřeně náročných pravidel platných pro všechny, protože minimalizace, případně absence požadavků zapříčiní nekvalitní a pro každodenní život nevyhovující urbanizaci např. ve stylu rezidenční čtvrti Za Klimou, vrchní části U Studánky. Nebo jak jsme viděli v Říčanech, odkud jsme čerpali jejich zkušenosti s podobným materiálem.

 

Např. v lokalitě U Studánky (bydlím zde) nezájem minulého vedení města - samosprávy i státní správy o širší souvislosti urbanizace zapříčinil, že není kromě jiných nedostatků vyřešena propojka na ulici Javorová,  přestože bylo toto pole (louka) nově urbanizováno. A samospráva byla tím, kdo bez doprovodných podmínek souhlasil s novou výstavbou s v podstatě trvalými (minimálně dlouhodobými) dopady pro město Prachatice, protože cesty jsou veřejné - zde chybí najednou kus veřejného prostranství včetně komunikace - napojení Javorové na U Studánky.

Dopady stávajícího řešení pociťují jak vlastníci přilehlých nových nemovitostí (chůze pasantů po soukromých pozemcích - zahradách, jenž jsou dosud nezaplocené a nemají být místem pro veřejný prostor), tak široká veřejnost (zaslepení Javorové směrem na jih).

Přitom stačilo málo - dopředu se souhlasem samosprávy nově urbanizovat tuto dosud nezastavěnou část obce řešit právně, majetkově a technicky toto napojení, které je platně uvedené v územním plánu. To je totiž smysl pravidel pro urbanizaci - jasně stanovit co, kdo a za jakých podmínek musí udělat; bez ohledu, zda chce stavět jeden domek nebo celé ZTV.

 

Proto nyní u pana Jurči  a dalších vedoucích a účastníků prac. skupiny oceňuji zájem o přípravu tohoto materiálu, který jsem inicioval a  jenž je z 99% směsí odborných a právních pojednání řešících možné varianty problematiky.

 

Jeho přijetí bylo (je nyní)  na nás, samosprávě.... Do té doby se bude vše  odvíjet od aktuálního rozhodování zástupců samosprávy k jednotlivým žádostem a to není rozhodně systémové a kvalitní řešení problematiky - urbanizace, která se v podstatě tvoří na vždy...

 

Robert Zeman, místostarosta města a lídr PRO Prachatice