Jsou " byty na leasing" cesta k možné privatizaci městských bytů stávajícími nájemníky?

18.11.2017 18:22

Vážení spoluobčané,

 

města Prachatice vlastní skoro 1400 bytů, které ať chceme nebo ne, jsou předmětem různých pohledů na bydlení v nich již jen tím, jak velké množství  Prachatičanů v nich žije.

Snažili jsme se nájemné snížit na úroveň běžnou v Prachaticích u družstevního, resp. vlastnického bydlení. Zastupitelstvo náš návrh nepřijalo.

Pokud není vůle nájmy optimalizovat, dovolím si oprášit možnost privatizace stávajícím nájemníkům, resp. otevřít téma jejího způsobu, aby byla možná a motivační pro většinu nájemníků. Pokud bychom byty prodali, nebudeme již řešit nájemné.

 

Koupě bytu je bezesporu závažné rozhodnutí každého z nás. Především z finanční důvodů, neboť jde o částky v úrovni i více jak milionů Kč.

 

V minulosti  (2013 myslím) jsme narazili na problém, kdy prodej se slevou pro stávající nájemníky, aby je motivoval a byl i dostupný pro většinu nájemníků z bytových domů, byl z obav z možné diskuse nad tím, že prodáváme levně, tedy ne s péči řádného hospodáře, zavrhnut a privatizace tak skončila dříve než začala.

 

Dovolím si tedy se vší vážností dát k diskusi možnost prodeje městských bytů na splátky formou leasingu.

 

Proč leasing?

Leasing proto, že do doby splacení je byt stále v majetku města. Ale péče o něj i dům již přejde na nového vlastníka.

Leasing s rozumným úrokem v úrovni spodní hranice hypoték s dlouho splátkou a nulovou  nebo minimální akontací umožní v podstatě všem stávajícím nájemníkům byt zakoupit. Splátka bude totiž zhruba úrovni dnešní výše nájemného a to podle délky leasingu. Čím déle, tím menší splátka, ale vyšší platba úroků. Jako u hypoték.

Pokud přestanou lidé platit splátky, přejdou opět do režimu nájemníka, případně leasing postoupí jinému zájemci a to se souhlasem města.

Jediné "mínus" je v tom, že město Prachatice - radnice bude získávat prostředky postupně. Ale vzhledem k možnému užití to jako zásadní problém nevidím. Naopak, alespoň se neutratí třeba zbytečně...

 

Co s penězi?

Postupně vybírané prostředky bychom měli deponovat na speciální rozvojový fond, který by měl podporovat aktivity, činnost a potřeby, které mohou mít všichni občané. Tzn. vzdělávání dětí, péče o seniory, atd. Možností využítí i jejich forem je nepřeberně. Tím bychom také peníze nepoužili pro běžné potřeby ve městě a umožnili mít benefit z prodeje pro každého občana a to dlouhodobě.

 

Co tím získáme?

Stávající nájemníci  reálnou možnost získat vlastní bydlení za podmínek, které jsou přijatelné a bez nebezpečí. Nebudou muset platit bankám různé poplatky a vyhnou se nutnosti mít vlastní podíl k hypotéce, který je pro mnoho lidí díky své výši nemožný akumulovat, přestože pracují.

 

Prachatičané, tedy my všichni získáme lepší společenskou vyváženost. Z mnoha současných nájemníků se stanou vlastníci bytů se vším, co k tomu patří. Tedy i majetkem pro sebe a své děti, který poctivě získají a to bez podpory. Nikdo nebude moci říci, že tito lidé jsou dotovaní ostatními. Bude to spravedlivé.

 

Město Prachatice se přestane starat o tak velký bytový fond, zbydou opravdu třeba byty k sociálnímu bydlení. Majetek prodá za tržní cenu. Ano postupně, ale tyto prostředky nepotřebuje mít okamžitě. Nebude mít nepřiměřené riziko s pojené s neplacením splátek - pokud nájemník přestane platit, bude to k tíži jen jemu, neboť byt je do doby splacení stále v majektu města. "Spadlý leasing" bude možné řešit obdobně jako v jiných případech.

 

Prostředky placené (tzn. platby na údržbu) do fondu oprav u nově vzniklých společenství vlastníků by např. dle stanovených podmínek přešly pod správu města. Nájemníci, kteří by se z různých důvodů nechovali v souladu s domovním řádem, by mohly být i nadále vystěhovaní a leasing jim ukončen v případě zvláště závažných prohřešků.

 

Detailů, jak dopracovat pravidla a podmínky takového prodeje formou leasingu, je mnoho, nejsou však dle mého názoru neřešitelné. Kde je vůle, tam je cesta, praví přísloví.

 

Vážené spoluobčanky a spoluobčané, vážení Prachatičané. Co si myslíte vy? Velmi děkuji za názory na facebooku, do mailu, při setkání v obchodě, na ulici. Chci zvážit podobný materiál předložit do některého z blízkých zastupitelstev k projednání.

 

Hezký pomalu předvánoční čas všem přeje Robert Zeman, zastupitel