Jan Stráský: Národní park Šumava je opět víc v rukou zelených, kůrovec se znovu roztahuje v našich lesích

22.07.2014 15:48

 

Vážené dámy a pánové,

dovoluji si několik slov k problematice podoby Šumavy, které se dlouhodobě věnuji...

 

Za dobu existence NP Šumava, za 23 let, padlo za oběť kůrovci zhruba 20 000 ha zeleného lesa, tj.  téměř  třetina rozlohy Národního parku.  Poslední akceleraci kůrovce způsobilo rozhodnutí tehdejšího vedení Správy NP Šumava i MŽP ponechat část  nezpracovaných důsledků orkánu Kyrill  v roce 2007  na sedmi místech NP Šumava a vytvořit tak sedm masivních  kůrovcových líhní. Vznikla tím největší známá kůrovcová kalamita na Šumavě, která  překonala ničivost  ze 70. let  19. století.  V 1. zónách NP Šumava je nutno nechat kůrovce „dořádit“  a  nelze zde  sázet nové stromky, ale čekat na to, co příroda v těchto kalamitních místech nechá vzrůst. Hnědá Šumava je dlouhodobou perspektivou. Nesporné už dnes je, že vodní režim Šumavy se bude vyvíjet v neprospěch obyvatel nejméně od Šumavy k Praze.

 

Nové vedení Parku v letech 2011-2013 nejen zastavilo kůrovcovou kalamitu, ale připravilo a prosadilo Návštěvní řád, který byl  k návštěvníkům  nejvstřícnější ze všech, které dosud na Šumavě platily. Vypracovalo a projednalo se všemi obcemi na území NP Šumava novou zónaci   (nalezlo kompromis ve zdvojnásobení 1. zón - dosud 13 %, nově 26 % území NP Šumava), Plán péče o NP Šumava na nejbližších 15 let a  souběžně se podílelo na přípravě zákona o Národním parku Šumava.  Všechny tyto tři dokumenty – zónace NP Šumava, plán péče NP Šumava  i návrh zákona o NP Šumava – byly zhruba k Novému roku 2014 připraveny ke konečnému projednání a schválení za plné podpory šumavské samosprávy. Na Šumavě nastal chvíli klid.

 

Politická situace České republiky se s novou vládou opět změnila, nastoupil nový ministr životního prostředí a odvolal ředitele SNPŠ Mgr. Jiřího Mánka. MŽP přepracovalo a vyhlásilo bez projednání s obcemi, kraji i Radou NP Šumava  Plán péče,  který otvírá  další části dosud zelené  Šumavy kůrovci.  Způsob i obsah vyhlášeného Plánu péče napadla Rada NP Šumavy, Svaz obcí NP Šumava a pět z těchto obcí podalo v posledních dnech na MŽP žalobu. Dále  MŽP  upravilo a vyvěsilo k připomínkám zónaci s rozšířením 1. zóny z hlediska kůrovcové ochrany o několik riskantních míst a proti tomuto kroku se obce i další účastníci řízení budou bránit.  S připraveným návrhem zákona o NP Šumava, který si  osvojil Senát ČR, velkou většinou ho schválil a předložil k projednání Poslanecké sněmovně, se MŽP neztotožňuje.  Jsem přesvědčen, že v tomto zcela novém stanovisku převážil zájem „zastánců divočiny“, že zákon by příliš svazoval, zatímco v podzákonných normách se s podporou Bruselu umějí pohybovat. Za dvacet let  udělali „divočinu“   nekonečných ploch suchých porostů. Dosáhli toho, že počet trvalých obyvatel Šumavy v mnoha obcích trvalé klesá. 

 

Souboj o konečnou tvář Šumavy bude dlouhý.  Jedni se budou dovolávat  ochrany zelené Šumavy pro současníky a  přetváření hospodářských lesů a jejich dřevinné skladby ve stabilní a samonosný ekosystém, tedy  postupného budování Národního parku. Druzí se budou dovolávat „divočiny“, okamžitého ponechání hospodářských lesů Šumavy přírodě a dalšího vývoje v desetiletích a staletích na přírodě samé.  Můj současný cíl  v tomto sporu  je obhajovat „první cestu“. „Druhou cestu“ už dostatečně známe: je to 20 000 ha suchých lesů a posledními kroky MŽP očekávané zvětšení této katastrofy. Této cestě chceme zabránit a potřebujeme k tomu podporu všech, kteří chtějí na Šumavě převážně zelený Park. 

 

O tom jsou i volby v Prachaticích v roce 2014.  Týká se to všech obyvatel Šumavy  i těch občanů, které chceme na Šumavě přivítat. Týká se to i obyvatel Prachatic.

 

PhDr. Jan Stráský

23.7.2014